Beveren op weg naar 2050

Participatiemoment op 25 april 2023

Gemeente Beveren en Provincie Oost-Vlaanderen werken samen aan een toekomstvisie voor het stedelijk gebied van Beveren en Melsele. Ze willen Beveren klaarmaken voor de toekomst en leggen hun ambities vast in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP ‘Contour stedelijk gebied Beveren’. Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen. Geïnteresseerden vinden meer info tijdens het participatiemoment op 25 april 2023. 

We willen Beveren klaarmaken voor de toekomst. We bedenken oplossingen voor overstromingen en hittegolven door groen en water meer ruimte te geven. We houden rekening met de bevolking die toeneemt en gezinnen die niet meer zijn zoals vroeger. We willen dat iedereen de kans heeft om zich in Beveren thuis te voelen in een omgeving met veel leefkwaliteit. Daarom moeten we doordacht omgaan met onze ruimte. Die toekomstvisie opmaken lukt niet alleen. We rekenen daarvoor op deskundigen van de Provincie en andere overheden. Maar we rekenen ook op mensen die wonen of ondernemen in Beveren, echte ervaringsdeskundigen dus. Samen maken we van deze toekomstvisie een plan waar iedereen trots op kan zijn.

schepen Boudewijn Vlegels, bevoegd voor Stedenbouw en Ruimtelijke ordening

Publieke raadpleging van 11 maart t.e.m. 9 mei 2023

De opmaak van een PRUP doorloopt een aantal stappen. De eerste stap is de opmaak van een startnota. Geef je mening tijdens de publieke raadpleging die loopt van zaterdag 11 maart tot en met dinsdag 9 mei 2023. In die periode kan je opmerkingen, suggesties of bezorgdheden indienen. Hoe je dat doet, lees je op de website www.oost-vlaanderen.be/beverenopwegnaar2050.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Participatiemoment op 25 april 2023

Om iedereen voldoende te informeren, wordt op dinsdag 25 april een participatiemoment georganiseerd. Op het programma:
• Een fietstocht van 2 uur langs enkele locaties waarbij inbreng over de toekomstvisie mogelijk is. Start en eindpunt in het gemeentehuis waar men de start- en procesnota van het PRUP kan inkijken en een reactie achterlaten. Omwille van veiligheid en organisatie kunnen per tijdslot maximum 20 personen inschrijven.
• Een workshop in het gemeentehuis voor wie minder goed te been is. Die vindt plaats van 18.15 tot 20.15 uur.
• Van 17 tot 21 uur kan men doorlopend de infomarkt over de start- en procesnota van het PRUP bezoeken in het gemeentehuis.
Inschrijven voor de fietstocht of de sessie in het gemeentehuis is verplicht en kan via de website

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent