Beste G-wielrenners G-NaTourcriteriums Aalst, Sint-Niklaas en Ninove ontvangen provinciale prijs

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde in samenwerking met sportfederatie Parantee-Psylos, drie G-NaTourctiteriums: op 24 juli in Aalst, op 26 juli in Sint-Niklaas en op 30 juli in Ninove. 

"De 3 wedstrijden werden telkens opgenomen in het voorprogramma van de NaTourcriteriums van de profs in Aalst, Sint-Niklaas en Ninove. Voor de G-renners een gelegenheid om te sporten in een bijzonder kader, waarbij ze telkens aangemoedigd werden door het  talrijk opgekomen publiek."

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor sport

 

Enkel de G-renners die aan de drie wedstrijden deel namen, 26 van de 40 G-renners, werden opgenomen in het regelmatigheidsklassement. 

Er is geen ‘over-all’winnaar; de eerste 3 van elke categorie (ingedeeld volgens handicap) ontvingen een prijs. 

Provincie promoot G-sport

Dit initiatief kadert in de doelstelling om het G-sporten - in dit geval het fietsen voor personen met een handicap - te promoten.

Andere initiatieven die de Provincie neemt om het G-fietsen te promoten zijn:

  • de uitbouw van het G-fietsen in het provinciaal domein Puyenbroeck: uitbreiding van het bestaande fietsaanbod door het ter beschikking stellen van aangepaste fietsen.
  • de organisatie van ‘Fietsspecials’: gratis fietsevenement en fietsbeurs voor kinderen en volwassenen met een handicap (uitproberen van diverse aangepaste fietsen, deelname aan fietstochten).
Contacteer ons
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vandemaele dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vandemaele dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent