Belgisch en Luxemburgs vorstenpaar bezoeken Provinciehuis

Op woensdag 17 april bezochten koning Filip en koningin Mathilde, samen met groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg, het nieuwe Provinciehuis in Gent.

Het koninklijk gezelschap werd rond de middag feestelijk ontvangen door gouverneur Carina Van Cauter en de deputatie van Oost-Vlaanderen. Na ondertekening van het Gouden Boek en een speech van de gouverneur genoten de staatshoofden van een thematische lunch in het Provinciehuis, dat voor de gelegenheid was uitgedost met bloemen van de Gentse Floraliën.

Het Luxemburgs vorstenpaar brengt een driedaags staatsbezoek aan ons land. Vandaag stond een bezoek aan Gent op het programma. Andere stops waren onder meer North Sea Port en de Sint-Baafskathedraal.

Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Bastiaan Noré Persverantwoordelijke, Provincie Oost-Vlaanderen

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent