Beleef Midzomer met een wandeling in de Hospicebossen

vrijdag 23 juni tussen 18 en 23 uur - persmoment om 19 uur

De Hospicebossen vormen een welkom stukje groen in deze eerder bosarme regio. Wandelaars, fietsers, ruiters en spelende kinderen krijgen hier ruimte op de nieuwe bewegwijzerde paden en in de speelzone.

Op vrijdag 23 juni tussen 18 en 23 uur nodigen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Nazareth iedereen uit om Midzomer te vieren in de Hospicebossen. Er zijn begeleide wandelingen, natuurliefhebbers en acteurs Mout Uyttersprot en Sebastien De Waele delen hun passie voor ecologisch bosbeheer en kinderen kunnen aan de slag met scharrelkunst in de speelzone. In het Midzomerboscafé geniet je ondertussen van sfeervolle muziek en culinaire biologische bosspecialiteiten.

Toegang en deelname zijn gratis.

Persmoment

Tijdens dit midzomerevenement stellen de Provincie en de gemeente Nazareth de nieuwe wandelpaden en speelzone graag aan pers en publiek voor. Ook de toekomstige bosbeheerplannen worden toegelicht. Het officiële persmoment met gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Leefmilieu, Danny Claeys, burgemeester van Nazareth en Viviane De Preester, schepen van Nazareth vindt plaats om 19 uur.

Midzomerprogramma

Vanaf 18 uur: ontvangst

19 uur: persmoment met Jozef Dauwe, gedeputeerde Leefmilieu, Danny Claeys, burgemeester Nazareth en Viviane De Preester, schepen Nazareth

Tussen 18 en 20 uur:

  • wandelingen voor groot en klein
  • natuurliefhebbers en acteurs Mout Uyttersprot en Sebastien De Waele over ecologisch bosbeheer

Doorlopend:

  • creatief met scharrelkunst in speelzone
  • muziek en sfeer
  • infostands
  • proeven van culinaire biologische bosspecialiteiten of genieten van een drankje in het Midzomerboscafé.

23 uur: einde

Duurzaam bosbeheer

In deze regio, de zandleemstreek tussen Bovenschelde en Leie (het Schelde-Leie interfluvium), zijn er weinig bossen. De Hospicebossen vormen samen met het Lozerbos (Kruishoutem) en de Wortegemse bossen (Wortegem-Petegem) de belangrijkste boscomplexen. De Provincie Oost-Vlaanderen koos er dan ook voor om dit gebied aan te kopen.

Zoals in haar andere bossen en natuurgebieden kiest de Provincie ook hier voor een duurzaam (bos)beheer. Dat betekent dat er veel aandacht is voor natuurontwikkeling en biodiversiteit, en meer ruimte voor zachte recreatie. Uitheemse naaldbomen maken langzaamaan plaats voor inheemse bomen en struiken, die op hun beurt een rijker dierenleven aantrekken. Dat maakt het bos gevarieerder en aantrekkelijker, en draagt bij aan een klimaatgezonde provincie. De Hospicebossen zijn volledig toegankelijk voor wie zich wil ontspannen in een groene omgeving. Er loopt een bewegwijzerde fietsroute door en langs het bos. Er zijn wandelpaden waar je rustig kan wandelen of joggen. Honden zijn welkom zolang ze aan de leiband blijven. Mountainbikers en ruiters kunnen terecht op de voorziene paden, aangeduid met een pictogram. Kinderen kunnen zich uitleven in de speelzone. Daar mogen ze (onder begeleiding) de paden verlaten en spelen in de bossen.

Dit evenement werd mogelijk gemaakt met steun van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en Hotel Vandervalk.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Leefmilieu, Provincie Oost-Vlaanderen
Sarah Fernandez-Alonso Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling , Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Leefmilieu, Provincie Oost-Vlaanderen
Sarah Fernandez-Alonso Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent