Beleef, geniet en proef de Oost-Vlaamse korte keten van 13 tot 21 mei 2023

Provincie lanceert spaarkaartactie korte keten

Van 13 tot 21 mei 2023 vindt in Vlaanderen voor de zesde keer de Week van de Korte Keten plaats. Producenten, lokale besturen en organisaties zetten negen dagen lang (h)eerlijke, lokale hoeve- en streekproducten in de kijker. Ook in Oost-Vlaanderen valt er heel wat te proeven en te ontdekken. Bovendien kunnen consumenten mooie prijzen winnen als ze bij meer dan 120 korte keten-producenten kopen.

Op www.weekvandekorteketen.be staat het volledige aanbod van klimaatgezonde activiteiten die producenten uit de korte keten en ook tal van andere organisaties en lokale besturen in petto hebben. Een greep hieruit: feest in het voedselbos, rondleidingen op het bedrijf, opendeurdagen, picknick, wandel- en fietstochten, korteketenmarkten, allerlei proevertjes, …

Koop korte keten en maak kans op een mooie prijs

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert in de Week van de Korte Keten voor de derde keer de spaarkaartactie korte keten.

"De spaarkaartactie korte keten wil consumenten stimuleren om de verschillende vormen van korte keten te verkennen en lokaal te kopen bij Oost-Vlaamse korte keten-producenten. Wie van 13 mei tot en met 30 juni 2023 bij de meer dan 120 deelnemende bedrijven aankoopt, maakt kans om in de prijzen te vallen. Een warme oproep aan iedereen om lokale hoeve- en streekproducten te proeven en te ontdekken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Deelnemende producenten, prijzen en voorwaarden zijn te vinden op oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie

Korteketenhoekjes

De Vlaamse Provincies riepen de lokale besturen op om korteketenhoekjes te voorzien in bibliotheken of andere gemeentelijke gebouwen. Met een boekenlijst en promomateriaal zetten zij de korte keten extra in de kijker.

Aftrap Week van de Korte Keten in Lokeren

Gedeputeerde Leentje Grillaert gaf, samen met schepen van landbouw Nina Van der Sypt, vrijdagnamiddag 12 mei in Lokeren de Oost-Vlaamse aftrap van de Week van de Korte Keten.

Faire boerenmarkt 16 mei

In het teken van de World Fair Trade dag (13 mei) en de Week van de Korte Keten (13-21 mei) organiseert de Provincie op dinsdag 16 mei 2023 een faire boerenmarkt op het binnenplein van het Provinciehuis (Gouvernementstraat 1, Gent). Tussen 12 en 14 uur kan je (h)eerlijk lekkers proeven en kopen. Iedereen is welkom.

Wat is korte keten?

We spreken van korte keten als voeding via de kortste weg van bij de boer of producent op je bord terecht komt. De voordelen van korte keten:

  • Er is meer contact tussen consument en producent.
  • Er is weinig transport nodig.
  • De producent ontvangt een eerlijke prijs.
  • De consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
  • Voedselkilometers en verpakkingsafval zijn beperkt.
  • Het is een stimulans voor de lokale economie.

Vandaag koopt één op de zes Vlamingen in de Korte Keten en één op de zeven Vlaamse land- en tuinbouwers verkoopt (deels) via de korte keten.

Korte keten bestaat in veel vormen: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen, Community Supported Agriculture (CSA)-initiatieven, Voedselteams, webshops ....

Lokale hoeve- en streekproducenten zijn te vinden op www.lekkeroostvlaams.be of de vernieuwde website www.rechtvanbijdeboer.be.

De Week van de Korte Keten is een initiatief van alle Vlaamse Provincies in samenwerking met de Vlaamse Overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten met als doel de korte keten in Vlaanderen onder de aandacht te brengen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent