Beleef de lente in de bos- en natuurgebieden van Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen ijvert voor zo toegankelijk mogelijke bos- en natuurgebieden, voor jong en minder jong. Maar liefst 26 provinciale bos- en natuurgebieden zijn minstens via een wandelpad of een fietspad bereikbaar. Onder ander andere in het Kloosterbos in Wachtebeke zijn speelzones voorzien en in het Gentbos in Merelbeke is een rolstoeltoegankelijk wandelpad voorzien. De ideale locaties dus om van de lente te genieten.

In de lente zijn onze bossen en onze natuur echte kraamklinieken vol nieuw leven. In de provinciale bos- en natuurgebieden kan je volop genieten van die ontluikende natuur. Er is voor elk wat wils. Zo kan je bijvoorbeeld in het Gentbos in Merelbeke zomaar een kikkerconcert meepikken. Drooghout in Oosterzele barst van de bijzondere voorjaarsflora zoals dotterbloem, speenkruid, bosanemoon, aronskelk en salomonszegel. Boven de bloemrijke graslanden van het Maaibos in Moerbeke kan je de terugkerende boerenzwaluwen verwelkomen!

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur 

Je kan op eigen houtje de Oost-Vlaamse bos- en natuurgebieden ontdekken, maar in een aantal gebieden kan je je ook op sleeptouw laten nemen tijdens een maandelijkse natuurwandeling met gids. In de Kaaimeersen aan de Kaaihoeve in Zwalm kan je vogels spotten en in Bastion VIII in Dendermonde kan je tot rust komen aan de biodiverse vijver.  Bovendien vormen de provinciale bos- en natuurgebieden ook een ideaal vertrekpunt om de ruimere regio verder te verkennen. Zo verken je vanuit De Boerekreek (Sint-Laureins) gemakkelijk het Meetjesland met de fiets. 

Kwetsbare natuur

De lente is misschien wel de mooiste tijd om de natuur in te trekken, maar voor die natuur is het ook de meest kwetsbare tijd. Dieren met nesten en jongen zijn heel gevoelig voor verstoring. Jonge planten kunnen gemakkelijk vertrapt worden, nog voor ze al zichtbaar zijn. Bezoekers moeten zich bewust zijn van deze kwetsbaarheid. Blijf op de paden, houd je hond aan de lijn, maak geen nodeloos lawaai en neem je afval mee. Dit zijn regels die altijd gelden maar zeker in deze periode extra belangrijk zijn.

Oost-Vlaanderen natuurlijk!

Alle bos- en natuurgebieden die de Provincie Oost-Vlaanderen beheert en die publiek toegankelijk zijn, staan opgesomd in de brochure ‘Oost-Vlaanderen natuurlijk!’. Met deze groene gids plan je in een handomdraai een leuke uitstap in de Oost-Vlaamse buitenlucht. Het is veel meer dan alleen een toeristische gids. Vanuit je luie zetel kan je ook meer te weten komen over zeldzame soorten zoals de kamsalamander, de biologische waarde van kleine landschapselementen, het ontstaan van stuifduinen in het binnenland of het belang van dood hout. Achteraan de gids vind je een verklarende begrippenlijst die typische biologische termen en natuurlijke processen helder uitlegt.

De gids is bovendien doorspekt met weetjes over het provinciaal natuurbeleid, geeft tips voor een hoffelijk natuurgebruik door verschillende gebruikers en biedt uitleg bij de invloed van de klimaatverandering op onze natuur. Behalve de bossen en natuurgebieden in eigendom van het provinciebestuur, worden ook de strategische openruimteprojecten toegelicht waar de Provincie Oost-Vlaanderen als enthousiaste natuurpartner aan meewerkt. Zo passeren o.a. de Moervaartvallei, Rodeland en Parkbos de revue, maar ook de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone.

'Oost-Vlaanderen natuurlijk!' is digitaal beschikbaar via de website van de Provincie. Gedrukte exemplaren zijn aan te vragen via natuur@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Bert Willaert dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Bert Willaert dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent