Beestige Erfgoeddag in Scheepswerven Baasrode, Archeocentrum Velzeke en Mola Molencentrum

Wist je dat de hond op het schip blafte als het schip van de kade begon weg te drijven? En dat het oudste bewijs van een gedomesticeerde hond werd opgegraven in België? Dat ook ezels molens aandreven? En dat iedere ambacht wel zijn muizenissen had? De provinciale erfgoedsites brengen op zondag 23 april deze en meer beestige verhalen ter gelegenheid van de jaarlijkse Erfgoeddag.

“Dit beestige thema is een ideale manier om ook eens de dieren op en rond onze provinciale erfgoedsites in de kijker te zetten. Zo hopen we een breed en nieuw publiek aan te spreken.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Scheepswerven Baasrode

Voor deze dag legt Scheepswerven Baasrode de nadruk voor één keer niet op de mensen, maar op de honden op het schip. De trouwe viervoeter mocht vanaf de 16de eeuw meevaren om de schipper gezelschap te houden, maar ook om over de lading te waken en om ongedierte te verjagen. Talloze verhalen en anekdotes over dieren aan boord worden tijdens de begeleide rondleidingen verteld.

Vzw School voor Scheepsmodelbouw en vzw Scheepvaartmuseum Baasrode vertellen dan weer over vissen en trekpaarden. En voor de echte durvers is er een tochtje aan boord van de hengst Pegasus, een authentiek vissersschip. De hond mag op Erfgoeddag uitzonderlijk mee binnen in de erfgoedsite.

Archeocentrum Velzeke

Drie vliegen in één klap: Archeozoölogie, jacht en veeteelt, en dieren en luchtvaart.

Bij opgravingen worden vaak beenderen van dieren gevonden. Op Erfgoeddag zie je wat archeozoölogen leren uit zo'n achteloos weggeworpen botten. Ze vertellen over de veestapel van toen, wat er zo al op tafel verscheen en over de rijke en arme keuken. De zeefinstallatie toont je dat ook kleine beestjes een heel verhaal vertellen over mens en landschap.

In de vaste opstelling maak je kennis met de geschiedenis van mens en dier, over jacht en veeteelt dus. Zo kom je te weten welk dier het eerst werd gedomesticeerd, dat jagen op mammoeten nogal riskant was en welke dieren er in de loop der tijden werden ingevoerd.

Tot slot is er de themarondleiding met verhalen over dieren en luchtvaart. Een heel bestiarium nam plaats in een ballon. Er waren hele kuddes koeien nodig om een luchtschip te laten opstijgen. Over duiven, ooievaars en kanaries die de Atlantische Oceaan overstaken, safari’s vanuit de lucht en mascottes van piloten en squadrons.

Mola Molencentrum

Een kindvriendelijke tocht met huifkar brengt je naar het levend erfgoedpark en naar Mola Molencentrum. Want er leven veel dieren op en rond de molens. Er zijn de 'functionele' dieren zoals honden met hondenkar, honden in een tredmolen, paarden in een rosmolen, of honden en katten om muizen te vangen of weg te houden. Daarnaast vind je er ook ongedierte zoals muizen en meelmot. De tocht is een samenwerking tussen de gemeente Wachtebeke, domein Puyenbroeck en Erfgoedsite Mola Molencentrum.

Alle info op oost-vlaanderen.be/erfgoeddag.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent