Skip to Content

Baanbrekende virtuele toepassingen in Ename op Open Monumentendag

zondag 13 september 2020

Open Monumentendag op zondag 13 september in Ename belooft spectaculair te worden!

De verdwenen beiaard van de abdij wordt opnieuw tot leven gebracht, virtueel wel te verstaan. Een uniek experiment in Vlaanderen! Daarnaast kunnen mensen op hun smartphone of tablet de abdij terug opgebouwd zien zoals ze in de middeleeuwen en in de 17de eeuw was. Wandelaars worden verwend met twee nieuwe brochures: de ‘Erfgoedsprokkel’ die het erfgoed van Ename verbindt, en ‘Spoorzoekers op wandel’ die je het erfgoed van Oudenaarde vanuit de lucht laat ontdekken.

Dit alles wordt gecombineerd met het reguliere aanbod van de rondleiding in het Archeopark, de tentoonstelling ‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ met bijbehorend kinderaanbod in het Erfgoedcentrum en de openstelling van pam Ename en de kerk.

"Het provinciebestuur is van bij het prille begin een trouwe deelnemer aan Open Monumentendag. Maar het coronavirus stelt ons voor een extra uitdaging. Het is voor ons de ideale gelegenheid om aan te knopen bij een andere traditie en troef, namelijk die van de digitale ontsluiting van erfgoed in Ename. Al in 1998 kregen we de Vlaamse Monumentenprijs voor onze presentatietechniek van het Tijdsvenster. De techniek staat niet stil en naar aanleiding van deze Open Monumentendag lanceren we twee nieuwe baanbrekende virtuele toepassingen die de ruïne terug tot leven brengen".

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

 

Hoor de verdwenen beiaard opnieuw spelen

In 1660 bouwde de beroemde klokkengieter Pieter Hemony in opdracht van de vooruitstrevende abt Antoine de Loose een beiaard met 27 klokken voor de abdij van Ename. Later breidde hij het instrument uit tot 35 klokken. De beiaard hing meer dan 100 jaar in de toren van de abdij, tot hij werd ontmanteld tijdens de Franse bezetting aan het einde van de 19de eeuw. 

Op Open Monumentendag zal voor het eerst de beiaard weer klinken in Ename, virtueel weliswaar: digitaal erfgoedexperten van Visual Dimension recreëerden de beiaard, beiaardier Luc Rombouts bespeelde hem virtueel, campanoloog Bert Augustus van de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij (NL) zocht uit hoe hij geklonken moet hebben. Een uniek experiment in Vlaanderen en zelfs in de wereld! Dit is weer een prachtig voorbeeld van creatieve omgang met erfgoed, vijf jaar nadat Unesco de beiaardcultuur in België erkende als voorbeeld van de borging van immaterieel cultureel erfgoed.

Zondag is het virtueel beiaardconcert om 15 uur live te volgen op de Erfgoedsite Ename (reserveren via erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be), of via de website www.pam-ename.be.

In het voorjaar van 2021 komt er trouwens een volledige tentoonstelling aan over deze beiaard van Ename.

Zie de archeologische abdijmuurresten tot leven komen

Een tweede nieuwe toepassing die pam Ename lanceert op Open Monumentendag is een applicatie voor de smartphone of tablet. Hiermee kunnen bezoekers langs de archeologische muurresten lopen, en de abdij terug opgebouwd zien, in de middeleeuwen en in de 17de eeuw. De applicatie werd gemaakt op basis van jarenlang onderzoek en is in primeur te ontdekken op Open Monumentendag! Reserveren via erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be

Het volledige programma is te vinden op www.pam-ename.be en www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Marie-Claire Van der Donckt conservator Erfgoedsite Ename
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Marie-Claire Van der Donckt conservator Erfgoedsite Ename
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent