Skip to Content

Avondlezingen over de toekomst van Europa

16 oktober, 8, 16 en 20 november 2017

Sinds een aantal jaren organiseert het Informatiepunt Europa Direct (IED) in samenwerking met de Universiteit Gent een aantal lezingen in het kader van de erkenning van het Jean Monnet Centre of Excellence.

Thema dit jaar is: De toekomst van Europa.

16 oktober 2017

Sprekers

'Brexit: wat staat er op het spel voor Vlaanderen en België?'

  • Julie Bynens, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
  • Alexander Mattelaer, Prof. Politieke Wetenschappen VUB en directeur Europese aangelegenheden programma Egmontinstituut

Moderator

Fabienne Bossuyt, Prof. Politieke Wetenschappen UGent

 

8 november 2017

'Maken geopolitieke spanningen een Europees leger noodzakelijk?'

  • Tom Sauer, Prof. Politieke Wetenschappen UA
  • Ludo De Brabander, woordvoerder vzw Vrede

Moderator

Jan Orbie, Prof. Politieke Wetenschappen UGent

 

16 november 2017

'Supermarkt Europa: afgewerkt? Of moet er worden bijgetimmerd?

Sprekers

  • Anneleen Van Bossuyt, Europees Parlementslid
  • Tomas Vanheste, journalist en redacteur bij De Correspondent

Moderator

Hendrik Vos, Prof. Dr. Politieke Wetenschappen UGent

 

20 november 2017

'The EU's role in harnessing globalisation' (lezing in het Engels)

Sprekers

  • Olivier De Schutter, Prof. Rechten UCL
  • Tomas Baert, Head of Unit, Trade Strategy, DG Trade

Moderator

Ferdi De Ville, Prof. Dr. Politieke Wetenschappen UGent

 

Locatie
De lezingen vinden plaats in de provincieraadzaal van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te Gent. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

De lezingen starten om 19.10 uur. 

 

Europa Direct bestaat 20 jaar en deelt EU-tjes uit!

Voor de 20ste verjaardag deelt het IED geen eitjes maar EU-tjes uit.

In de EU-tjes zitten kleine, houten geluksvogeltjes, want geluk is leuker als je het deelt. In sommige EU-tjes zit een vignet waarmee je een iPad kan winnen. Ook tijdens de lezingen worden EU-tjes uitgedeeld.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Infopunt Europa Direct
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Infopunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent