'Atelier Alvat' – De Provincie Oost-Vlaanderen betrekt omwonenden bij de ontwikkeling van de Alvat-site in Buggenhout

Dinsdag 12 september 2017 — De Alvat-site in Buggenhout is al enkele decennia aan het verkommeren en daardoor voor velen een doorn in het oog. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft Maat-ontwerpers (i.s.m. Rebel) de opdracht gegeven om een masterplan op te maken voor de site. De Alvat-site biedt heel wat kansen voor bedrijvigheid, maar is volledig omringd door woningen. Het masterplan zal rekening houden met de leefbaarheid, de maatschappelijke inpassing en de financiële haalbaarheid. Participatie is absoluut aangewezen om de input, bezorgdheden en lokale kennis van omwonenden mee te nemen in het planningsproces.

Daarom vindt vanavond, 12 september 2017, een eerste 'Atelier Alvat' plaats voor de buren en de betrokkenen.Op 24 oktober vindt een tweede atelier plaats. 

 

“Het studiebureau onderzoekt welke kansen er zijn voor de bedrijvigheid in dit gebied en op welke manier we bij de ontwikkeling van deze site rekening kunnen houden met de bezorgdheden van de omwonenden”, aldus Geert Versnick, gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning.


Atelier Alvat I op 12 september 2017

Het atelier is opgebouwd uit 2 sessies. ’s Middags gaan de ontwerpers aan de slag met experten en administraties en ’s avonds worden de eerste onderzoeksresultaten en het kader waarbinnen men kan participeren voorgesteld aan de buurtbewoners. Tijdens deze avondsessie kunnen omwonenden ook hun input en bezorgdheden delen met de ontwerpers. 

Gedeputeerde Geert Versnick: “We nodigen ’s avonds de buren en betrokkenen uit op het atelier om hun input en bezorgheden te delen met de ontwerpers. Aan de hand van drie thema’s (leefbaarheid, bedrijvigheid en landschap & beleving) onderzoeken we de mogelijkheden voor de Alvat-site.” 

 

Atelier Alvat II op 24 oktober 2017

Op 24 oktober zullen de Provincie en het studiebureau verschillende mogelijke scenario’s voorstellen aan de omwonenden. De ontwerpers hebben de opdracht gekregen om dan toe te lichten op welke manier de input van de omwonenden verwerkt werd in deze scenario’s.

 

Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte at Provincie Oost-Vlaanderen
An Spitaels, ruimtelijk planner Project Alvat-site at Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Oost-Vlaanderen