Asbeststort Sint-Niklaas verliest milieuvergunning

Donderdag 1 maart 2018 — De Oost-Vlaamse deputatie trekt de milieuvergunning in van het bedrijf SVK voor de exploitatie van een stortplaats voor inerte afvalstoffen, waaronder asbestafval. Het opheffen van een milieuvergunning verloopt volgens een voorgeschreven procedure opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit. Deze beslissing kwam er na vraag van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en het actiecomité Asbeststort Dicht.

Het besluit werd genomen na het inwinnen van de adviezen van de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest en van het stadsbestuur en na het horen van het bedrijf. SVK is al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldoet en kreeg in het verleden en vorig jaar nog verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie. Maar de nodige aanpassingen om de vereiste normen te behalen kwamen er niet.

De milieuvergunning was normaal geldig tot 2026. Met deze keuze wil de Provincie de gezondheid voor de omwonenden op lange termijn verzekeren.

Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieu- en natuurvergunningen at Provincie Oost-Vlaanderen
Raf Barzeele hoofdmilieudeskundige at Provincie Oost-Vlaanderen