Skip to Content

Arne Ryckoort (8 jaar) uit Wielsbeke wint wedstrijd in Oost-Vlaanderen

Expo “Oude liefde. Zorgen voor erfgoed” verlengd

Arne Ryckoort (8 jaar) uit Wielsbeke (West-Vlaanderen) is de winnaar van de wedstrijd ‘Gevraagd: monumentenwachter in wording’ van het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Hij mag, samen met zijn vriendjes, mee op pad met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen voor een inspectie tot op de zolder en op de toren van de kerk van Poesele (Nevele). Hij won dit spannende avontuur door in de tentoonstelling ‘Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed’ zoals een echte monumentenwachter een dak te beklimmen. Deze expo en bijbehorend kinderpakket worden nu verlengd zodat ook andere kinderen hun kans kunnen wagen.

 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “We willen belangstelling en enthousiasme voor erfgoed van jongsaf aan aanwakkeren, zeker nu de Provincie Oost-Vlaanderen sterk inzet op onroerend erfgoed.  Arne die op pad gaat met onze monumentenwachters, dat wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring”.

 

Nathalie Van Hauwaert, mama van Arne: “In de vakantie waren wij op zoek naar iets leuks en interessant om te doen samen met de kinderen en zo kwamen we uit bij het Erfgoedcentrum. Op de website hadden we gelezen dat de tentoonstelling interactief was en de kinderen opdrachten moesten vervullen. De tentoonstelling was zeker en vast op maat van kinderen en dit zorgde voor een hele leuke ervaring zowel bij ons als bij de kinderen. Onze Arne is soms een echte acrobaat, dus een dagje op pad met een monumentenwachter zal hij zeker en vast super vinden”.

 

Ook zin? Goed nieuws: de tentoonstelling met bijbehorend kinderprogramma en wedstrijd is gratis toegankelijk en wordt verlengd tot en met Open Monumentendag op zondag 9 september 2018. Volwassenen en kinderen ontdekken er samen op een interactieve manier hoe vrijwilligers en overheden zorgen voor het onroerend, varend en archeologisch erfgoed van onze provincie. Je kruipt er in de huid van monumentenwachter, archeoloog en molenaar. Net voor elke schoolvakantie wordt een winnaar getrokken, dus waag zeker nog je kans in de tentoonstelling. Bijvoorbeeld nu al in de herfstvakantie.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Els Otte transversale cel Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Els Otte transversale cel Cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent