Architectuurprijs 2017 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor URA’s revalidatiecentrum in Ninove

De Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen ter waarde van 5 000 EUR gaat naar URA – Architecten Malysse & Verbeeck voor het ambulant revalidatiecentrum in Ninove.

De vakjury, bestaande uit Marc Dubois, Klaas Goris, Nel Janssens, Hera Van Sande en Koen Van Synghel, koos dit project uit 19 inzendingen.

Het thema van deze tweejaarlijkse prijs, nu al de twaalfde editie, was dit jaar ‘Openbare, publieksgerichte en bedrijfsgebouwen’. Het provinciebestuur vindt immers dat openbare gebouwen door hun intrinsieke architecturale kwaliteit een voorbeeldfunctie vervullen.

De Vylder – Vinck – Taillieu i.s.m. BAVO Architecten werd eervol vermeld voor hun polyvalente ruimte van het psychiatrisch centrum in Melle.

Ambulant revalidatiecentrum in Ninove: creatief omgaan met beperkingen

In het ‘Ambulante Revalidatiecentrum’ komen kinderen – vaak zéér verstandige kinderen - met ‘complexe stoornissen’ zoals autisme en dyslexie in therapeutische behandeling bij een kinderarts, psycholoog, …

Het project heeft heel wat ruimtelijke kwaliteiten, ondanks de strenge randvoorwaarden zowel wat brandveiligheid betreft als de oppervlaktebeperkingen om gebruik te kunnen maken van overheidssubsidies. De architecten zijn er meesterlijk in geslaagd deze technische en low-budget eisen om te buigen tot creatieve oplossingen.

De neo-classicistische voorgevel moest bovendien behouden blijven omdat de Stationsstraat beschermd is als stadsgezicht. Deze voorgevel wordt ingezet als eerste van een aantal opeenvolgende coulissen die de bezoeker begeleiden doorheen het programma. De enfilade van volumes start reeds bij het inkomportaal: vanaf de straatzijde wordt het nieuwe interieur zichtbaar en kan men binnenkijken tot in ‘hart’ van de tuin. De ‘achterbouw’ is een aaneenschakeling van paviljoenen met een zekere transparantie. De functie van het gebouw – de opvang van kinderen – is duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Het revalidatiecentrum is geen gesloten complex, maar een open huis. Deze ‘promenade architecturale’ is de essentie van het revalidatiecentrum.

“De dualiteit tussen het buiten – de statige Stationsstraat – en het binnen – een doorwaadbaar open huis  - resulteert in een nieuwe ruimtelijke dynamiek. De inzet van het project: een open en transparant gebouw voor een dynamisch programma, verweven in zijn specifieke context” lichten architecten Kiki Verbeeck en Yves Malysse toe.

Gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed Jozef Dauwe:

“Het project heeft heel wat ruimtelijke en budgettaire kwaliteiten. De architecten zijn er meesterlijk in geslaagd de beperkingen om te buigen tot creatieve en authentieke oplossingen. Het revalidatiecentrum heeft wat dat betreft een echte voorbeeldfunctie. We zetten dit graag als Provincie in de kijker!”

www.oost-vlaanderen.be/architectuurprijs

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent