Archeologische vondsten Sint-Laurentiuskerk voor het eerst te zien op Open Kerkendag in Ename

Tijdens de Open Kerkendag op zondag 4 juni pakt Erfgoedsite Ename (Oudenaarde) voor het eerst uit met de vondsten van de archeologische opgravingen van de unieke Sint-Laurentiuskerk, een vroeg-romaanse kerk waar de oudste muurschilderingen van de Benelux te vinden zijn.

"Dat ‘uitpakken’ mag je letterlijk nemen. We vinden het belangrijk dat we archeologische vondsten niet enkel op een professionele manier bewaren, maar dat we ze ook laten zien aan het brede publiek. Zo zorgt de Provincie mee voor draagvlak voor archeologie en erfgoed."

An Vervliet, gedeputeerde voor Erfgoed

Van opgraving over depot naar expo

Tijdens opgravingen in 2000 legden archeologen van het toenmalige Instituut voor Archeologisch Patrimonium de funderingen van de Sint-Laurentiuskerk van Ename bloot. Ze ontdekten niet alleen sporen van een twaalfde eeuwse brand in de kerk. Ze haalden ook objecten boven uit een Romeins verleden, lang voor het ontstaan van de kerk, die al tot de oudste kerken van het land behoort.

Na de opgravingen gingen de vondsten naar depot. Onlangs werd een deel van de collectie verhuisd in het licht van de nieuwe tentoonstelling die wordt voorbereid in Ename. Nu al wordt al er in première een voorproefje gegeven van enkele objecten.

Op Open Kerkendag op zondag 4 juni kan je voor het eerst, en terug ter plaatse, enkele van deze archeologische voorwerpen zien! Een gids geeft je graag gratis tekst en uitleg, want de vondsten vertellen stuk voor stuk boeiende verhalen: hoe bouwde men in de elfde eeuw muren? Welke dieren leefden er in de kerk? Wat droegen de Gallo-Romeinen? Je komt het allemaal te weten... Een unieke kans dus!

Kleine details, grote verhalen

Zo zijn er in een graf in de kerk middeleeuwse mantelspelden gevonden van een zeldzaam type. Er zitten zelfs nog restjes textiel aan. Minder fotogeniek, maar even boeiend, zijn de schijnbaar onooglijke stukjes hout die gevonden werden langs de blinde bogen. Ze onthullen hoe men deze kerk kon bouwen in de 10de eeuw, met houten stellingen. Perfect voor het thema van deze 16de editie van de Open Kerkendagen in ons land: ‘Kleine details, grote verhalen’.

Erfgoed bewaren voor de toekomst

Het hoeft niet bij kijken en luisteren te blijven. Help tijdens de demonstratie 'herverpakken van archeologische objecten’ en leer hoe archeologische vondsten te verpakken om ze te verzekeren voor de toekomst.

De kleinsten kunnen gerust meekomen: in pam Ename download je de Erfgoedapp op je smartphone. Hiermee ontdek je de kerk met een heuse fotozoektocht.

Erfgoedsite Ename bied je bovendien graag koffie en gebak aan.

Nog meer te doen in Ename

Ename is een erfgoeddorp aan de oevers van de Schelde met veel getuigen van een roemrijk verleden. In de schaduw van de kerk ligt pam Ename, waar je onder meer een kromstaf uit de abdij bewondert. Van daaruit wandel je tot aan het Archeopark, of je trekt over de eeuwenoude dries richting het unieke Bos ’t Ename voor een wandeling langs voorjaarsbloeiers.

Nog meer kerken?

De Vlaamse Ardennen zijn nog enkele kerkelijke parels rijk die open zijn tijdens de Open Kerkendagen: de Sint-Martinuskerk in Oudenaarde, de Sint-Walburgakerk in Volkegem, de Sint-Petrus-en Urbanuskerk in Huise, …

Praktisch

Zondag 4 juni van 13 tot 17 uur (Demo: 14 - 16 uur / Fotozoektocht: 13 - 16.30 uur) in de Sint-Laurentiuskerk, Lijnwaadmarkt, Ename. Gratis toegang. Inschrijven is niet nodig. Deze activiteit is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

www.erfgoedsiteEname.be/openkerkendagen

In de kerk van Ename zijn er nog steeds christelijke vieringen, maar het is eveneens een belangrijke locatie voor culturele evenementen en een toeristische bestemming.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent