Archeologiedagen in Vlaanderen met boeiende activiteiten in Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

Voor het eerst zijn er Archeologiedagen in Vlaanderen. Op zaterdag 2 juni 2018 zijn er allerlei interessante, gratis activiteiten voor volwassenen én voor kinderen in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename. Op vrijdag 1 juni 2018 is er een activiteit voor scholen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Provincie Oost-Vlaanderen sprong onmiddellijk op de kar. We vinden het belangrijk om een breed publiek enthousiast te maken voor archeologie. Het Provinciebestuur heeft daar heel wat expertise over.”

Programma Provinciaal Erfgoedcentrum zaterdag 2 juni 2018

Volg zelf een lezing, rondleiding of bezoek een tentoonstelling, terwijl de kinderen aan de slag gaan als archeoloog:

  • 11.30 uur en 14 uur: lezing 'Archeologie is beestig interessant' door Anton Ervynck in het Erfgoedcentrum. Anton Ervynck is de specialist in het onderzoek van dierenresten uit opgravingen. Zo komt hij van alles te weten over het samenleven van mens en dier doorheen de tijd. Met voorbeelden uit de burcht en de abdij van Ename.
  • 15 uur: rondleiding op de archeologische abdijsite Ename. Een gids vertelt je over de funderingen van de benedictijnenabdij die het leven in Ename domineerde van 1063 tot 1795 en hoe hiermee omgegaan wordt. Start aan de balie van het Erfgoedcentrum.
  • 10 tot 17 uur (doorlopend): kinderactiviteiten in het Erfgoedcentrum 'Archeologie is beestig interessant'. Duik mee het labo in en ontdek wat een beestenboel allemaal uit de grond komt. Neem je vergrootglas en puzzel een skelet in elkaar. Aanraken is een must, vragen stellen moet! Voor kinderen van 1,5 tot 12 jaar.
  • 10 tot 17 uur (doorlopend): vrij bezoek aan de archeologische site en de tentoonstellingen 'Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed' en 'De Schelde. Stroom in verandering' in het Erfgoedcentrum, en in de kerk van Ename over de kerk, haar restauratie en haar plaats in de Europese geschiedenis.

Reserveren is niet nodig en toegang is gratis.

Waar? Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename).

www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

Andere activiteiten in Oost-Vlaanderen

Bekijk alle activiteiten in Oost-Vlaanderen tijdens de Archeologiedagen.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte beleidsmedewerker transversale cel Cultuur
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte beleidsmedewerker transversale cel Cultuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent