Skip to Content

Archeocentrum Velzeke kondigt volgende tentoonstelling aan tijdens Archeologiedagen

In november 2019 start op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke een nieuwe tentoonstelling: ‘Landschap Doorgrond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’. Dat maakten ze bekend op de Archeologiedagen afgelopen weekend.

De expo ‘Landschap Doorgrond’ focust op archeologische sporen van de eigen streek. Ze zal laten zien wat het archeologisch onderzoek van het laatste decennium ondertussen allemaal opgeleverd heeft: een intrigerende getuigenis van een uitdagende relatie tussen landschap en mens doorheen de tijd. De bezoeker zal als het ware wandelen door het verleden en ontdekken hoe onze  voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde te Ruien, tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei, omgingen met het landschap. Recente opgravingen, levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de regio vertellen het verhaal van de eigen streek. Vele stukken worden voor het eerst aan het publiek getoond.

De archeologische tentoonstelling wordt momenteel voorbereid door de Provincie en het intergemeentelijke samenwerkingsverband SOLVA. Een aanrader voor liefhebbers van archeologie in één van Vlaanderens mooiste landschappen. Er zal ook een aanbod zijn voor groepen en voor kinderen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Kurt Braeckman Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Kurt Braeckman Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent