Anderhalf miljoen euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2022

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen keurde 16 plattelandsprojecten goed op 13 oktober 2022. Deze projecten ontvangen middelen van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en Europa.

De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan. In totaal wordt er 1,56 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland

Cofinanciering

De totale cofinanciering bedraagt 963 404 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 240 851 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 481 702 EUR.

LEADER-programma 2023-2027

Dit was de laatste projectoproep binnen het huidige Europees plattelandsprogramma. Intussen is de Provincie gestart met de voorbereidingen van de nieuwe periode 2023-2027. In de komende vijf jaar zal volop worden ingezet op LEADER.

Met LEADER kunnen lokale plattelandsgemeenschappen hun gebied duurzaam ontwikkelen en de plaatselijke uitdagingen op het platteland aanpakken.

Alle info over LEADER is terug te vinden op www.plattelandsloket.be

Plattelandsprojecten 2022

Thema: ondernemen

 • ZarlarKetjes - Hof te Nieuwenhove
 • Coöperatief aan- en verkoopplatform van en voor lokale producenten in Oost-Vlaanderen - Boeren Vanier

Thema: armoede en welzijn

 • Melkerij als ontmoetingsplek en groene verbinding in de stad - stad Eeklo
 • De buitenruimte van twee nieuwe woonentiteiten van Den Dries - Den Dries
 • Rustpunt aan de Schelde - gemeente Buggenhout
 • Versterking van de publieke ruimte in de landelijke dorpskern Zevergem - gemeente Zevergem (De Pinte)
 • Kip-lekker in lokaal dienstencentrum 't Achterpoortje te Temse - Welzijnsvereniging Sleutelzorg
 • Een nieuw neerhof voor Ressegem - gemeente Herzele
 • Er beweegt iets in Leeuwbrug - gemeente Denderleeuw
 • Uilenspel, groeien doen we samen! - Uilenspel VZW
 • Een gids leidt tot een versterkt sociaal netwerk - Samen Leven Oost-Vlaanderen

Thema: erfgoed en toerisme

 • Een aantrekkelijke stadsrand (onderdeel Zelzate) - Toerisme Meetjesland

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

 • Klimaatrobuuste landbouw door stuwen - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)
 • EDUPAK: Educatief pakket klimaatneutraal boeren - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Thema: open ruimte

 • Implementeren van afwegingskader hergebruik hoeves in beleidsplannen en vergunningsadviezen gemeenten - Provinciale Landbouwkamer
 • Samen voor duurzaam beheer - Regionaal Landschap Schelde-Durme

Meer info over deze projecten vind je terug in de PDF in bijlage. 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent