Skip to Content

An Vervliet uit Lebbeke volgt Annemie Charlier op als Oost-Vlaams gedeputeerde

Vanaf 1 januari 2021 volgt An Vervliet Annemie Charlier op als gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze legde daartoe op 16 december de eed af in handen van de voorzitter van de provincieraad. 

An Vervliet is geboren op 18 februari 1983 en woont in Lebbeke. Momenteel werkt ze als coördinator Budget & Benefits bij de FOD Mobiliteit.

Ze is provincieraadslid voor N-VA sinds 2013. In 2018 werd ze fractievoorzitter. 

Ze neemt vanaf 1 januari 2021 de bevoegdheden van Annemie Charlier over als nieuwe gedeputeerde: 

  • Ruimtelijke planning
  • Erfgoed
  • Recreatiedomeinen
  • Wonen

Ook neemt ze de bevoegdheden Economie en Pom Oost-Vlaanderen over van collega-gedeputeerde Kurt Moens. 

Contacteer ons
An Vervliet
An Vervliet
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent