Skip to Content

60 Oost-Vlaamse gemeenten zetten provinciale expertise lokaal in

In januari 2020 bundelde de Provincie een breed aanbod aan expertise over milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie, ... in een overzichtelijke catalogus: het omgevingscontract. De Oost-Vlaamse lokale besturen kunnen daar flexibel gebruik van maken en deze kennis lokaal inzetten. Amper 3 maand later beslisten alle 60 Oost-Vlaamse besturen om deze overeenkomst te ondertekenen en de samenwerking met de Provincie verder te zetten.

De provinciale expertise lokaal en betaalbaar inzetten

Steden en gemeenten kunnen een keuze maken uit deze catalogus en dus letterlijk shoppen. De expertise van de Provincie kan doelgericht en betaalbaar ingezet worden op lokaal vlak. Ook laboratoriumonderzoeken of objectieve terreinmetingen zijn mogelijk. Zo is er een wetenschappelijke onderbouwing bij het nemen van beleidskeuzes, het uitwerken van het beheersplan voor een gebied of het uitvoeren van handhaving door de gemeente.

"Via het omgevingscontract ondersteunt de Provincie de Oost-Vlaamse gemeenten in hun omgevingsbeleid. In 2020 omvat de catalogus 56 omgevingsgerichte projecten die gemeenten lokaal kunnen uitrollen. Omgeving en klimaat zijn per definitie thema’s waar nauwe samenwerking tussen verschillende actoren vereist is."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie

Het aanbod van de Provincie wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe noden. Afhankelijk van het aantal inwoners en de omvang van hun grondgebied, betaalt een lokaal bestuur een jaarlijks bijdrage van 1 500 tot 3 000 EUR. Een bedrag dat meteen in dienstverlenende projecten kan opgenomen worden.

Het omgevingscontract in de praktijk

Het omgevingscontract bouwt voort op de fundamenten van het milieucontract, dat in 2002 gelanceerd werd en geleidelijk uitgroeide tot een vaste waarde.

In de periode 2017 tot en met 2019 schoot de Provincie lokaal te hulp bij 393 projecten. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek voerde in diezelfde periode 294 monsternames en labo-onderzoeken uit. Een greep uit de realisaties:

  • honderden wateranalyses werden uitgevoerd, zoals de analyses van zwembad-, afval- en oppervlaktewater, vijvers en waterlopen, waterbodems en mogelijke besmettingen zoals legionella.
  • tientallen geluidmetingen, gaande van metingen bij geluidsoverlast bij festiviteiten, werkzaamheden of verkeer. Er wordt ook preventief hulp geboden, zoals het opstellen van goede geluidsnormen of het verlenen van akoestisch advies bij de inrichting van een muziekacademie of cultureel centrum.
  • 58 lokale besturen kregen hulp bij de opmaak van een lokaal klimaatplan in de strijd tegen de klimaatverandering.
  • 1978 inwoners kregen een gratis renovatieadvies aan huis. Dat zijn gemiddeld 3 Oost-Vlaamse woningen per werkdag die een duurzame doorlichting krijgen. Zo willen we de Oost-Vlamingen aanzetten tot meer en beter renoveren en het energieverbruik doen dalen.
  • alle 22 erosiegevoelige gemeenten lieten zich begeleiden door het Steunpunt Erosie.
  • de Provincie stelde voor alle lokale besturen een inventaris op van potentieel verontreinigde sites.
  • voor 15 gemeenten stelde de Provincie bermbeheerplannen op met gericht maaibeheer voor meer biodiversiteit.
  • 10 gemeenten riepen de hulp in van de Provincie voor de opmaak van een autodeelactieplan.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur Leefmilieu
Kim Rienckens beleidsmedewerker Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur Leefmilieu
Kim Rienckens beleidsmedewerker Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent