Skip to Content

Provinciaal Erfgoedcentrum Ename biedt tijdens Erfgoeddag opnieuw haar peuter- en kleuterprogramma aan - zondag 22 april 2018

Al vanaf 1,5 jaar!

Ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 22 april biedt het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename opnieuw haar peuter- en kleuterprogramma aan. Dit werd ontwikkeld voor Krokuskriebels in de krokusvakantie en kreeg zoveel fijne reacties dat het op Erfgoeddag herhaald wordt. 

Al vanaf 1,5 jaar ontpoppen de jongste bezoekers van de expo “Oude liefde. Zorgen voor erfgoed” zich tot dappere redders van ons patrimonium. Grote broer of zus van 6 tot 12 jaar ontdekt intussen de tentoonstelling met de Erfgoedapp. En papa, mama, oma, opa, … genieten van de avonturen van het jonge grut en steken tussendoor ook heel wat op over de wondere wereld van de monumentenzorg.

"De organisator van Erfgoeddag, FARO, koos uit de meer dan 600 activiteiten in heel Vlaanderen 5 activiteiten die uitblinken in originaliteit en deze activiteit in ons Erfgoedcentrum Ename is één van die vijf steractiviteiten! Het is dus zeker een aanrader om langs te komen zondag.", aldus Jozef dauwe, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed. 

In het Erfgoedcentrum worden die dag trouwens ook voor het eerst alle reuzen van alle deelgemeenten van Oudenaarde verwacht, dus dat wordt een niet te missen feestje!

Praktische informatie:

Zondag, 22 april in Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename). GRATIS toegang. 

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent