Al 16 836 bezoekers voor expo luchtvaartarcheologie in Archeocentrum Velzeke

Tentoonstelling loopt nog tot 17 september

Na één jaar tentoonstelling ‘Over vliegen, vallen en opgraven’ in de provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke kwamen al 16 836 geïnteresseerden, gezinnen met kinderen, groepen en klassen op bezoek. Vorig jaar, tijdens de Archeologiedagen einde mei startte deze eerste expo over luchtvaartarcheologie in Vlaanderen - een vrij jonge discipline in de archeologie. De tentoonstelling is nog te bewonderen tot en met 17 september.

“Alleen al tijdens de voorbije vlooienmarkt bezochten meer dan 1 000 mensen de tentoonstelling! We wisten dat we een origineel onderwerp aanboorden, maar dit resultaat is toch wel ongezien. Bovendien zijn de reacties laaiend enthousiast. Absoluut een opsteker voor de erfgoedsector, iets waar we als Provincie fier op mogen zijn! En het is nog niet gedaan…”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Tevreden bezoekers

Dat niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit positief is, bewijzen volgende reacties:

- “Ik heb het al tweemaal bezocht. Een echte aanrader. En wie van wielersport houdt: het ligt aan de beroemde Paddestraat!”

- “Prachtige tentoonstelling, vandaag bezocht. We sloten aan bij een rondleiding van Cynrik De Decker, een bevlogen gids die elk verwrongen stuk metaal, brief etc. terug tot leven bracht. Topniveau, absolute aanrader.”

- “Inderdaad een zeer interessante tentoonstelling. Mooi opgemaakt zowel voor de luchtvaartenthousiast als voor iemand die er iets over wil bijleren. Chapeau voor de mensen die de tentoonstelling hebben opgesteld. Jammer dat het maar een tijdelijke tentoonstelling is.”

Het verleden is niet voorbij

Niet alleen op deze bezoekers maakte deze tentoonstelling een grote indruk. Archeocentrum Velzeke mocht ook al meerdere ooggetuigen en nabestaanden verwelkomen.

Voor een geëmotioneerde Duitse dertiger was zijn reis naar Velzeke een betekenisvol hoogtepunt in de jarenlange zoektocht naar zijn grootvader die neerstortte in Assenede. De archeologen konden de gaten in zijn familiegeschiedenis dichten.

Onlangs nog stond een Canadees oog in oog met de restanten van het vliegtuig dat, samen met zijn oom, 50 jaar lang in de moerassen van Schendelbeke lag. Hij was tevreden dat de stukken nu tentoongesteld werden voor de vele bezoekers, waaronder heel wat scholen.

Eind mei kwamen Dirk Van Melkebeke en SOLVA vertellen over het lopende onderzoek naar de Hurricane van Ressegem. Wie weet wordt er tijdens de looptijd van de tentoonstelling nog een vliegtuig gelokaliseerd, en een piloot geïdentificeerd.

Ontdek zelf het staal met een verhaal

De tentoonstelling ‘Over vliegen, vallen… en opgraven!’ in Archeocentrum Velzeke loopt nog tot en met 17 september 2023. De expo brengt de luchtvaartgeschiedenis van ons land, waarbij duidelijk wordt dat de drang naar vliegen helaas ook gepaard gaat met pijnlijke crashes waarvan de slachtoffers en hun toestellen niet altijd onmiddellijk geborgen worden. Aan de archeologen om die wrakken, met de bijbehorende universele menselijke verhalen, te lokaliseren, interpreteren en duiden voor de toekomst. En daaraan hebben ze in Oost-Vlaanderen wel een kluif. Van de eerste vliegexperimenten in Gent in de 18de eeuw tot en met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog: de ogen van de wereld waren vaak op Gent gericht.

De individuele toegangsprijs is 7 euro. Er zijn ook diverse kortingen en gratis dagen.

Ook met groepen, klassen en kinderen is de tentoonstelling een aanrader door de aangepaste rondleidingen en activiteiten.

Bij de expo hoort ook een publicatie van 120 pagina’s geschreven door de samenstellers van de tentoonstelling Cynrik De Decker (BAHAAT) en Peter Van der Plaetsen (Archeocentrum Velzeke). Die kan je voor 15 EUR kopen in de totaal vernieuwde shop van het Archeocentrum Velzeke, of bestellen via archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be.

Alle info op www.archeocentrumvelzeke.be.  

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent