Skip to Content

Akkoord over toekomst Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Op het historische stadhuis van Dendermonde werd maandag 21 oktober de kaderovereenkomst ondertekend die vorm geeft aan de verdere samenwerking tussen de vier partners op de erfgoedsite: de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw. 

Tegelijk werd ook de bruikleenovereenkomst voor de collectie tussen de Provincie en de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode ondertekend. De Provincie neemt de collectie erfgoedobjecten, het werfarchief en de collectie scheepsplannen in bruikleen voor een termijn van 50 jaar. De Provincie neemt ook de inboedel van het werkhuis Van Praet-Dansaert, uniek in Vlaanderen, over van de vzw Scheepvaartmuseum voor 14 555 EUR.

“Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van de erfgoedsite. We ontwikkelen deze unieke plek komende jaren verder tot een parel binnen onze erfgoedsites en dan kan niet zonder goede afspraken tussen alle partijen.”

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

De Provincie wil de komende jaren fors investeren in de verdere ontwikkeling van de erfgoedsite. Zo wordt momenteel het dak van het werkhuis van de vroegere werf Van Praet-Dansaert gerestaureerd. De komende jaren worden de oude machines van meer duiding voorzien. Ook zal het dossier voor de restauratie van het interieur van de meesterwoning ingeleid worden door een voorstudie. De stad Dendermonde zal hierbij optreden als bouwheer.

Rol partners op erfgoedsite

Met de ondertekening van de overeenkomsten is de rol van de beide verenigingen op de site, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw ook duidelijker omschreven.

Het Scheepvaartmuseum Baasrode, dat volgend jaar veertig jaar bestaat, zal zich in de toekomst focussen op het restaureren van hun varend patrimonium en het bouwen van de palingbotter Rosalie. 

Ook de vzw School voor Scheepsmodelbouw blijft op de erfgoedsite aanwezig en zal zich richten op het bouwen van de hoogwaardige modellen van Scheldeschepen.

De vrijwilligers blijven dus een belangrijke rol spelen op de erfgoedsite, ook al wordt in de loop van volgend jaar extra personeel aangeworven.

De vroegere scheepswerf Van Praet-Dansaert sloot in 1986 de deuren. De Provincie Oost-Vlaanderen verwierf de terreinen en gebouwen. Sinds 2006 werkt de Provincie aan het ontsluiten van het erfgoedpotentieel op de site. De scheepswerf geldt als een van de best bewaarde werven in Europa en geeft een idee van hoe het er vroeger aan toe ging op de vele werven langs de Schelde en andere rivieren en kanalen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Peter Van Wichelen dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Peter Van Wichelen dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent