Skip to Content

Afbraakwerken aan De Leopoldskazerne gestart

Op maandag 18 maart 2019 zijn de officiële afbraakwerken aan De Leopoldskazerne in Gent begonnen.

De Provincie Oost-Vlaanderen en consortium THV Leopold vormen de site om tot een duurzame stadsbuurt die plaats zal bieden aan het nieuwe Provinciehuis, 82 appartementen, 10 gezinswoningen, een hotel, een kinderopvang, leslokalen, een multifunctionele ondergrondse ruimte (met depot, archief en parking), het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en Defensie. In het midden van de site ontstaat met het Paradeplein een stuk stedelijk groen, verbonden met het nieuwe Provincieplein en een collectieve tuin.

Met de keuze voor De Leopoldskazerne kiest de Provincie niet alleen voor de opwaardering van een stuk historisch erfgoed, maar ook voor meer ademruimte voor de omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen realiseert dit project met partners: Democo (aannemer Provinciehuis), Matexi & DMI vastgoed (ontwikkelaars residentieel gedeelte), Nelson Group (bouwheer hotel) en het architectenteam 360Architecten, B2Ai & Sergison Bates Architects.

Van een gesloten historische site naar een toekomstgerichte stadsbuurt

De site verandert van zeer gesloten naar open en toegankelijk: een groene plek voor iedereen met ruimte voor wonen, werken en ontmoeten. Daarbij staan duurzaamheid en aandacht voor modern comfort en kwaliteit centraal, met volop respect voor het (culturele) erfgoed en de historische waarde van de site.

Nieuw Provinciehuis

“De Provincie wil met een nieuw Provinciehuis een ambitieuze toekomstgerichte werkomgeving creëren om al haar diensten in te centraliseren. Daarbij wordt sterk ingezet op flexibiliteit voor de 730 werknemers die er hun plaats zullen vinden. Met aandacht voor het nieuwe werken stimuleert De Provincie er samenwerking, efficiëntie en creativiteit.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

Naast kantoren komen er ook multifunctionele vorming- en vergaderlokalen voor administratie, PCVO onderwijs en derden. Het politieke luik zal vorm krijgen in de kabinetten van de gedeputeerden en een polyvalente raadszaal.

Bezoekers vinden in de toekomst hun gading in het infocentrum en de publieke ontmoetingsplek: het kloppend hart van het Provinciehuis, waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje. De Provincie wil echt een ‘open en toegankelijk huis’ zijn

Duurzaamheid

De Provincie zet volop in op duurzaamheid en ecologie. Maar liefst 70% van de nodige energie zal ter plaatse en hernieuwbaar opgewekt worden via geothermie uit de bodem, warmtepompen en zonnepanelen. De resterende energie koopt de Provincie zoals gebruikelijk 100% groen aan. Dat betekent dat het Provinciehuis CO2-neutraal wordt. Verder voldoet het gebouw ook aan het BREEAM Excellent statuut en is het een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BEN) +++.

Architectuur

De architectuurvisie vertrekt vanuit het krachtige ensemble van kazernegebouwen. Op strategische plekken wordt kordaat ingegrepen en transformeert de gesloten site naar een open, diverse en levendige stadsbuurt. Nieuwbouw weeft zich tussen de eclectische paviljoenen tot een nieuwe samenhang en identiteit. Rondom het nieuwe groene paradeplein zal de combinatie van de sterk gelede militaire baksteenarchitectuur met het nieuwe daklandschap beeldbepalend zijn. Aan de Charles De Kerkhovelaan verzamelt een lichte, nieuwe architectuur de paviljoenen rondom een open Provincieplein, het hart van het nieuwe Provinciehuis. Daar toont het nieuwe Provinciehuis zich als een karakteristiek en specifiek ensemble van nieuw en oud, een hedendaagse instelling met respect voor het verleden maar open vizier op de toekomst.

Timing

De afbraakwerken zijn net begonnen. In het najaar moet de opbouw kunnen starten om tegen september 2021 het Provinciehuis, het hotel en de woongelegenheden aan de Kattenberg op te leveren. De afwerking van de woongelegenheden aan de Eeckhout is voorzien voor eind 2022 – midden 2023 samen met de eindafwerking van de hele site.

De buurt rond de site werd al goed op de hoogte gebracht van de start van de werken en is uitgenodigd op een officieel toelichtingsmoment op maandag 18 maart. Hier zal de THV Leopold de omwonenden verder informeren en vragen naar planning, timing en verkeersafwikkeling beantwoorden. Samen met stad Gent wordt er alles aan gedaan om hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Het huidige gesloten karakter van de site helpt daarbij.

Voor de werken aan De Leopoldskazerne is een projectwebsite gelanceerd met uitgebreide informatie over de werken, het nieuwe Provinciehuis, huisvesting en het hotel. Er zullen regelmatig updates worden geplaatst over de vooruitgang van de werken en start verkoop van het vastgoedgedeelte: www.deleopoldskazerne.be 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium
Egide Bracke projectverantwoordelijke dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Jana Leyman persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
Trui Tydgat Business Manager, Matexi
Werner Wouters projectontwikkelaar, DMI Vastgoed
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium
Egide Bracke projectverantwoordelijke dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Jana Leyman persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
Trui Tydgat Business Manager, Matexi
Werner Wouters projectontwikkelaar, DMI Vastgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent