Aantal fietsers op Oost-Vlaamse fietssnelwegen met kwart toegenomen op twee jaar tijd

Steeds meer Oost-Vlamingen ontdekken de fietssnelwegen. Dat blijkt uit tellingen die de Provincie Oost-Vlaanderen voor de derde keer in vijf jaar uitvoerde op verschillende telpunten langs de fietssnelwegen. In de telperiode in 2023 nam het aantal fietsers op de telpunten gemiddeld met een kwart toe ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Ten opzichte van de eerste tellingen in 2018 was er zelfs een toename van meer dan de 50%.

"De Provincie Oost-Vlaanderen investeerde de afgelopen jaren, samen met verschillende partners, fors in de versnelde ontwikkeling van het netwerk van fietssnelwegen. We legden tientallen kilometers nieuwe fietssnelweg aan en er kwamen een groot aantal fietsbruggen en -tunnels bij. Het fietstelonderzoek bewijst dat die investeringen lonen: op fietssnelwegen waar missing links worden weggewerkt, stijgt het aantal fietsers substantieel!"

Riet Gillis, gedeputeerde voor Mobiliteit

Tussen 24 en 30 september 2023 werd het aantal fietsers gemeten op zestien telpunten langs elf verschillende fietssnelwegen verspreid over de hele provincie Oost-Vlaanderen: F4 Antwerpen-Gent, F7 Gent-Kortrijk, F27 Aalst-Londerzeel, F41 Zelzate-Antwerpen, F42 Gent-Brugge, F44 Gent-Mechelen, F45 Kortrijk-De Pinte, F400 Gentse fietsring, F404 Gent-Merelbeke, F411 Sint-Niklaas-Hulst, F416 Denderleeuw-Geraardsbergen en F417 Gent-Zottegem.

Ook in 2018 en 2021 werden tellingen op deze locaties uitgevoerd, deels via vaste telinstallaties en deels met mobiele verkeerstellers. Er werd telkens in dezelfde periode (eind september) geteld, om de evolutie zo objectief mogelijk in kaart te kunnen brengen.

Alle cijfers in stijgende lijn

Op alle telpunten werd een aanzienlijke stijging van het aantal fietsers opgetekend. Het drukste telpunt is de Durmebrug op de F4 in Lokeren. Daar werden per dag gemiddeld 2 507 fietsers geteld, wat een stijging met 29% betekent ten opzichte van 2021. Het minste aantal fietsers (gemiddeld 219 per dag) werd op F417 in Oosterzele tussen de Roosbroekstraat en de Stationsstraat gemeten. Dat zijn er wel maar liefst 89% meer dan in 2021! Enkel de F404 tussen Gent en Merelbeke doet in dat opzicht nog iets beter. Het telpunt aan het Liedemeerspark registreerde 92% meer fietsers dan in de vorige meetperiode.

De toename in Merelbeke kan in belangrijke mate verklaard worden door de sterk verbeterde fietsinfrastructuur op deze belangrijke fietsas. Het jaagpad was in 2021 nog in slechte staat, maar kreeg begin 2022 een nieuwe, comfortabele asfaltlaag. Het is duidelijk dat deze realisatie een groot aantal bijkomende fietsers voor de F404 deed kiezen. Ook verschillende andere forse toenames van het aantal fietsers kan worden verklaard door bijkomende realisaties van fietsinfrastructuur op de desbetreffende fietssnelwegen.

Jaartotalen en gebruikersonderzoek bevestigen stijgend aantal fietsers

Het aantal fietsers is in zekere mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Die waren in de telperiode in 2023 uitzonderlijk goed. Anderzijds waren er tijdens de telperiodes in 2018 en 2021 een aantal regendagen.

Op zeven van de zestien telpunten staan vaste telpalen die 24 op 7 het aantal fietsbewegingen registreren. De jaarlijkse totaalcijfers van die vaste telpalen zijn minder afhankelijk van weersomstandigheden. Een analyse van de cijfers toont een gemiddelde toename van 13% meer fietsbewegingen per jaar. Dit bevestigt de stijgende tendens die de Provincie in alle telpunten vaststelde tijdens de fietstelweek.

Dat het gebruik van de fietssnelwegen in de lift zit, blijkt uit ook bijkomend onderzoek. Zo liet de Provincie een onderzoek uitvoeren naar het gebruik en de beleving van het totale fietssnelwegennetwerk bij een representatieve groep Oost-Vlamingen. Daarnaast waren er onderzoeken met gebruikers van een viertal geselecteerde Oost-Vlaamse fietssnelwegen.

Bijna de helft van de Oost-Vlamingen die de fietssnelwegen vandaag nog niet gebruikt, geeft aan dat ze dat in de toekomst misschien wel zouden willen doen. Verdere investeringen en het wegwerken van missing links kan hen daarbij het noodzakelijke duwtje in de rug geven.

Lees het volledige rapport op de website.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Fietstelrapport
Fietsers tellen langs verschillende fietssnelwegen
Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent