Skip to Content

Aalsterse leerlingen op de bres voor meer energie-efficiëntie

Vandaag, donderdag 9 mei 2019, is het de 'Dag van Europa'. Op die dag daagt de Provincie Oost-Vlaanderen leerlingen van basisscholen in Aalst uit om mee te kiezen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met het ‘EUnergietjesspel’ gaan ze de strijd aan om van Aalst de meest energie-efficiënte stad van Oost-Vlaanderen te maken. 

De 'Dag van Europa' is ook het ideale moment om het appartementsgebouw in de Rozendreef in Aalst, dat sociale huisvestingsmaatschappij DEWACO met Europese steun bijna-energie neutraal renoveerde, in te huldigen. 

Bespaar ‘EUnergietjes’ en wordt EUnergie-idool

De deelnemende Aalsterse klassen krijgen een rugzak vol ‘EUnergietjes’. Dat zijn energievreters die de kinderen kunnen besparen door activiteiten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie tot een goed einde te brengen. Zo worden ze dé EUnergie-idolen’ van Europa en dat verdient een EU-medaille.

“Kinderen warm maken voor Europa en al spelenderwijs laten kennismaken met wat Europa betekent voor hen én doet in hun buurt, dat is de opzet van het Informatiepunt Europa Direct en het provinciaal EFRO contactpunt", aldus Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Europese projecten.

Inhuldiging appartementsgebouw Rozendreef

De sociale huisvestingsmaatschappij DEWACO kreeg Europese steun voor de bijna-energie neutrale renovatie van hun appartementsgebouw in de Rozendreef in Aalst.

"Deze renovatie sluit naadloos aan bij de provinciale klimaatdoelstellingen en laat de energiefactuur van de meest kwetsbare gezinnen aanzienlijk dalen", vervolgt gedeputeerde Riet Gillis.

 

Voor deze scholenactiviteit werkt de Provincie Oost-Vlaanderen samen met DEWACO, Stad Aalst en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Deze partners hebben een volkstuinpark ingericht in de wijk Ten Rozen. Daarnaast is ook Fabriek Energiek betrokken, het provinciaal educatief doe-centrum voor duurzame energie.

Deze activiteit kadert in het overkoepelend Vlaamse initiatief ‘Europa in je buurt’ en is mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Vlaanderen (Hermes fonds) en de Europese Commissie. In het kader van het EFRO programma is een provinciaal contactpunt gevestigd binnen het provinciebestuur. Voor de werking (Technische Bijstand) ontvangt de provincie € 294 300 EFRO en evenveel Vlaamse steun.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Heidi Tency Provinciaal EFRO contactpunt
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Heidi Tency Provinciaal EFRO contactpunt
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent