Skip to Content

Aalst, Eeklo en Sint-Gillis-Waas genomineerd voor Winkelhier Award 2022

prijsuitreiking op donderdag 27 oktober 2022

Aalst, Eeklo en Sint-Gillis-Waas zijn genomineerd voor de Winkelhier Award 2022. Op donderdag 27 oktober wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. 

Voor de drie laureaat-gemeenten wordt een promofilm gemaakt die de bekroonde acties extra in de kijker zet. Het winnende bestuur mag zich twee jaar lang Winkelhiergemeente noemen.

Winkelhieren of lokaal kopen is altijd een goed idee! Oost-Vlaamse ondernemers stellen hun klanten voorop door het aanbieden van kwaliteitsvolle producten, uitgebreide dienstverlening, goede service en correct advies. 

Met de uitreiking van de Winkelhier Award worden innovatie en creatieve acties voor detailhandel en horeca uitgelicht.

"Detailhandel en horeca zorgen samen met wonen en recreatie voor bruisende dorps- en stadskernen. Daarom zetten we vanuit het provinciebestuur al jaren in op handelskernversterking. Bij voorkeur doen we dit samen met onze Oost-Vlaamse steden en gemeenten en met de handels- en horecaverenigingen. De provinciale subsidies geven de besturen en ondernemers dat financieel duwtje in de rug, nodig om een actie voor detailhandel op te zetten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand

Elf lokale besturen hebben meegedongen voor de prijs van Winkelhiergemeente 2022. Alle voorgestelde initiatieven zijn zeer waardevol in de ondersteuning en promotie van de lokale economie, van het winkelhieren.

"Vele acties zijn inspirerend.  Of het nu gaat over het opzetten van een communicatiecampagne, over het begeleiden van startende ondernemers, tot het aanpakken van de winkelleegstand. Al deze initiatieven dragen bij tot een aangename winkelbeleving. Winkel je toch liever online? Veel lokale ondernemers hebben een eigen website waar de klanten terecht kunnen."

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen

Genomineerden

Drie Oost-Vlaamse besturen zijn genomineerd voor de Winkelhier Award 2022: Aalst, Eeklo en Sint-Gillis-Waas.

Aalst heeft een nominatie binnengehaald met ‘Immo Cupido’, een actie waarbij het lokaal bestuur startende ondernemers en eigenaars van leegstaande panden bijeen brengt, om te komen tot een ‘match’. Drie enthousiaste ondernemers zijn zo tot een ideale locatie gekomen. Een tweede actie maakt starters zichtbaar bij het grote publiek via het label ‘De Nieuwe Collectie’. 32 deelnemers hebben zich aangemeld.

In Eeklo worden dan weer alle ondernemers in beeld gebracht: de campagne ‘Eeklove’ zorgt ervoor dat elke Eeklose ondernemer terug te vinden is op Facebook en Instagram. De kerstactie gehouden in 2021-2022 bleek zeer succesvol: ongeveer 4 200 volle spaarkaarten werden ontvangen. Zo is er voor een half miljoen EUR uitgegeven bij de deelnemende Eeklose handelaars in de voorbije kerstperiode.

Sint-Gillis-Waas pakt uit met de LEO’s, de prijsuitreiking voor de Leukste Economische Ondernemingen van de gemeente. Meer dan 1 600 inwoners brachten al hun stem uit voor de starter, respectievelijk de ondernemer van het jaar. De jeugdverenigingen mogen er de winkelvitrines fotograferen en de mooiste etalage van het jaar kiezen.

Prijsuitreiking

De pers is welkom om de prijsuitreiking bij te wonen. 

Wanneer: donderdagavond 27 oktober om 19 uur

Waar: Provincieraadzaal Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

 

Winkelhiergemeente 2022 is een gezamenlijk initiatief van Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent