Skip to Content

9 Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren ontvangen samen 296 000 EUR subsidies voor nieuwe woningen

De Provincie Oost-Vlaanderen investeert dit jaar 296 000 EUR in de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren (SVK’s) om meer woningen te verhuren. Een deel van de woningen moet worden verhuurd in gemeenten waar op dit moment nog geen sociaal verhuurkantoor actief is.

Recht op kwaliteitsvolle woningen

De Provincie stimuleert de groei van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) omdat iedere Oost-Vlaming recht heeft op een kwaliteitsvolle woning. De kantoren huren woningen op de private woonmarkt en verhuren ze door aan woonbehoeftige gezinnen. In 2019 vonden 261 woonbehoeftige Oost-Vlaamse gezinnen een thuis via een sociaal verhuurkantoor. In 2020 streven de kantoren samen naar 268 nieuwe woningen. De laatste 3 jaar kenden de Oost-Vlaamse SVK’s een groeipercentage van 15%. Dit groeipercentage ligt 5% hoger dan het Vlaamse gemiddelde en zo is provincie Oost-Vlaanderen de sterkste stijger in de sector.

“We streven naar de aanwezigheid van een sociaal verhuurkantoor in iedere Oost-Vlaamse gemeente. De kantoren die inzetten op verhuur in de gemeenten die nog niet aangesloten zijn, krijgen een extra financiële prikkel van de Provincie. Zo garanderen we kwaliteitsvol wonen voor iedere Oost-Vlaming.“

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Wonen

9 sociale verhuurkantoren versterken de huurmarkt

De Provincie wil in het bijzonder inzetten op gemeenten waar nog geen of een beperkt aantal SVK-woning aanwezig zijn. Het subsidiebedrag per woning is dan ook hoger als de SVK’s inzetten op die zogenaamde witte vlekken.

  • SVK Zuid-Oost-Vlaanderen ontvangt een subsidie van 123 000 EUR voor 114 nieuwe woningen
  • SVK Meetjesland ontvangt een subsidie van 41 000 EUR voor 37 nieuwe woningen
  • SVK Gent ontvangt een subsidie van 34 000 EUR voor 34 nieuwe woningen
  • SVK OCMW-Destelbergen ontvangt een subsidie van 5 000 EUR voor 5 nieuwe woningen
  • SVK Leie en Schelde ontvangt een subsidie van 8 000 EUR voor 8 nieuwe woningen
  • SVK Waregem vzw ontvangt een subsidie van 10 000 EUR voor 5 nieuwe woningen
  • SVK Waasland ontvangt een subsidie van 54 000 EUR voor 49 nieuwe woningen
  • SVK Laarne-Wetteren-Wichelen vzw ontvangt een subsidie van 11 000 EUR voor 11 nieuwe woningen
  • SVK Woonaksent vzw ontvangt een subsidie van 10 000 EUR voor 5 nieuwe woningen

Zorgeloos verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor is ook zorgelozer voor de eigenaar. Het biedt eigenaars voordelen die ze mislopen als ze particulier verhuren. Zo wordt de huur elke maand stipt betaald, moet de eigenaar zich niet bezig houden met de administratie en geniet hij ook van financiële extra’s zoals premies voor renovaties.

Meer weten?

Je vindt een overzicht van de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren op de website van sociale verhuurkantoren in Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Wonen
Ann Van Assche beleidsmedewerker team Wonen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Wonen
Ann Van Assche beleidsmedewerker team Wonen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent