9 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap

Vrijdag 16 juni 2017 — De Oost-Vlaamse deputatie kent 52 580 EUR toe aan projecten die het draagvlak voor mondiale solidariteit vergroten. Deze projecten leveren elk op hun manier inspanningen om van de Oost-Vlaamse inwoners wereldburgers te maken.

Samen bereiken we meer

De gesubsidieerde projecten organiseren laagdrempelige activiteiten om het brede publiek te laten kennis maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. De projecten komen tot stand door een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers, …

“We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

 

9 Oost-Vlaamse projecten

De middelen worden verdeeld over 9 projecten, verspreid over de Provincie Oost-Vlaanderen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

 • Oost-Vlaamse projecten

  De middelen worden verdeeld over 9 projecten, verspreid over de Provincie Oost-Vlaanderen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

 • 6450 EUR aan de Gemeente Berlare voor hun Fair Food Feest, een feest met muziek, workshops, informatiestanden, een faire keuken en aandacht voor het waterschap met Ecuador
 • 8000 EUR aan Bos Tropen vzw uit Gontrode voor het project Duurzame ontwikkeling in de opleiding design dat ontwerpers, vormgevers en consumenten sensibiliseert rond hun eigen bijdrage aan duurzame ontwikkeling
 • 6000 EUR aan het Stadsbestuur Geraardsbergen voor een Koleurenfeest aan de Kaai dat etnisch culturele minderheden en lokale partners samenbrengt in functie van diversiteit, wereldburgerschap en fairtrade
 • 1000 EUR aan de werkgroep Noord-Zuid Horebeke/Zwalm die burgers informeert, sensibiliseert en engageert voor het Zuiden door lezingen, tentoonstellingen of socio-culturele activiteiten
 • 6500 EUR aan gemeente Kruibeke voor het project ‘Een wereld vol verhalen’ dat aan de hand van verhalen deelnemers informeert over andere landen en hen aan elkaar verbindt
 • 4500 EUR aan de gemeente Lede voor het project Leego dat inwoners bewust maakt van de Noord-Zuidproblematiek en Fair Trade
 • 4130 EUR aan de gemeente Melle voor het organiseren van activiteiten rond de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen zoals vormingen, lezingen en interactieve initiatieven
 • 8000 EUR aan de gemeente Merelbeke voor een educatieve inleefmobiel waar plaats is voor ontmoeting en waarin spelkoffers worden aangeboden
 • 8000 EUR aan de Gemeente Nazareth voor hun Wereldburgerschapstraject dat het bewustzijn rond mondiale thema’s bij de inwoners versterkt

 

Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn at Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Brabandt Directie Welzijn - educatief medewerker Mondiale Solidariteit at Provincie Oost-Vlaanderen