9 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies op basis van vernieuwd reglement erfgoedsubsidies

Donderdag 7 juni 2018 — De deputatie van Oost-Vlaanderen kent 69 515 EUR toe aan negen projecten die op een bijzondere wijze bijdragen tot de valorisatie van het onroerend erfgoed in de Provincie.

Grondverbonden erfgoed kleurt de Provincie

Onroerend erfgoed kleurt Oost-Vlaanderen en draagt bij tot haar identiteit. De gesteunde projecten behandelen een grote verscheidenheid aan onderwerpen, gaande van oorlogsmonumenten, over religieus erfgoed, kastelen, het Lam Gods, tot funerair, landschappelijk en architecturaal erfgoed.

“Met dit vernieuwde reglement, willen we vanuit de Provincie belangrijke stimulansen geven om ons onroerend erfgoed beter bekend te maken.”, aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. “De grote instroom, de diversiteit en de kwaliteit van de aanvragen bevestigt dat dit reglement aan een grote behoefte tegemoet komt.”

Ook indienen?

De volgende indiendatum is 30 september. Meer informatie over de reglementen vind je op www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/Erfgoedzorg/subsidies.html.

Stichting Geo Verbanck

Publicatie “Geo Verbanck: zijn oorlogsmonumenten”

5 000 EUR

Protestants historisch museum Abraham Hans vzw

Cultuurtoeristische borden Geuzenhoek Horebeke

2 675 EUR

Kanselarij Phoebus Foundation vzw

Publicatie i.k.v. Vossen - Expeditie Reynaert (Waasland)

30 000 EUR

Stadsbestuur Deinze

Brochure Open Monumentendag Deinze en Nevele

2 800 EUR

Universiteit Gent

Publicatie “Het Lam Gods. Kunst, Geschiedenis, Wetenschap en Religie”

5 000 EUR

Erfpunt Waasland

Herdenken-Funerair Erfgoed Waasland- Deelproject Cenotaaf

8 150 EUR

Benoit Vandeputte

Publicatie Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie (Astene – Deinze)

3 000 EUR

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

Cultuurtoeristisch project “Vlaamse meesters” voorbereiding

10 000 EUR

Vrienden van de Abdij vzw

Publicatie over het Spaans Kasteel te Gent van dwangbucht tot woonwijk

2 890 EUR

Meer informatie over 9 Oost-Vlaamse projecten vind je in de bijlage.