Skip to Content

872 000 EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

thema: stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurden recent 17 plattelandsprojecten goed.

De projecten sluiten aan bij het thema 'Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte'.

De projecten focussen op één of meerdere van volgende vier acties:

 • de vergroening van de omgeving van zorginstellingen;
 • de inrichting en verfraaiing van ontmoetingsplaatsen op buurtniveau;
 • groene verbindingen;
 • ontmoetingsgerichte ingrepen van multifunctionele gebouwen op buurtniveau.

  Cofinanciering projecten

  In totaal wordt er 1 370 910,49 EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland met als cofinanciering 872 000 EUR voor de maatregel ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ in het kader van de EURI-verordening ter ondersteuning van het herstel na de COVID 19 - crisis.

  "De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan."

  gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

   

  Plattelandsprojecten 2022

  Thema: Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte

  • Ontmoetingsruimte en cultuurtuin aan Anton van Wilderodehuis - Gemeente Moerbeke (Waas)
  • Groene oase Heirstraat - Lokaalbestuur Dendermonde
  • Versterken van het groenweefsel in Tielrode met het oog op ontmoeting en groenbeleving - Gemeente Temse
  • Een parkbegraafplaats en ontmoetingsplek als onderdeel van de westelijke groenas - Stad Eeklo
  • Speelbos drOOmbergen Plus - Kerkfabriek Sint-Martinus te Oombergen (VL - Zottegem)
  • Kamperen in de kapel - Kerkfabriek Sint-Christoffel Pollare
  • Inrichting site Kinderkasteeltje - Gemeente Nazareth
  • Recreatief wandel- en fietspad langs Kleine- en Grote Weel te Kieldrecht - Gemeente Beveren (Waas)
  • TUINPROEVEN in Moerzeke - Zorgnetwerk Trento
  • Groene gordel met rustpunten rond het WZC Sint-Vincentius - Bejaardenzorg Zusters Sint-Vincentius
  • Plantsoeneren en boezjeren – Raakzaam
  • Opwaardering dorpsplein Kerkem - gemeente Maarkedal
  • Buurtontmoetingsplaats Houtvoort Sint-Gillis-Waas - Gemeente Sint-Gillis-Waas
  • Publieke speel- en ontmoetingsruimte rond het herbestemde kerkgebouw in Overbeke - Gemeente Wetteren
  • Ontsluiting voormalige moestuin kasteelpark Wissekerke - Gemeente Kruibeke
  • Wijngaardeke Zevergem – Gemeente De Pinte
  • Een ruimte om samen te (be)leven, inrichting omgeving kerk Overslag – Gemeente Wachtebeke

  Meer info over deze projecten in de PDF als bijlage.

  Contacteer ons
  Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
  Dienst Landbouw & Platteland
  Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
  Dienst Landbouw & Platteland
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 2023  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

   


  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Charles De Kerchovelaan 189
  9000 Gent