84 800 EUR voor vijf projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie-ondernemingen

De Provincie geeft een subsidie van 84 800 EUR aan vijf waardevolle initiatieven die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen sociale en reguliere economie-ondernemingen.

Deze projecten kregen een subsidie en worden in de loop van 2018 uitgevoerd:

  • Druk-Werk, Sociaal Werk!
  • Thuislevering via online lokaal winkelplatform
  • Het creëren van prototypes voor circulaire babyspullen, uit afvalstromen of overschotten textiel en hout
  • Compaan Comfort Food
  • Vol+Maakt

Ook in 2018 kunnen subsidies aangevraagd worden voor projecten die worden uitgevoerd in 2019. 

Druk-Werk, Sociaal Werk!

Projectindiener: Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen i.s.m. Bolton BVBA en Drukkerij Arijs

Subsidiebedrag: 15 650 EUR

Het project Druk-werk, Sociaal werk! omvat de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel tussen lokale drukkerijen en een sociale economie-koerierdienst op streekniveau. Deze samenwerking beoogt een dubbele doelstelling: enerzijds de optimalisatie van de economische activiteit en anderzijds de uitbreiding van het aanbod op de markt.

Thuislevering via online lokaal winkelplatform

Projectindiener: Maatwerkbedrijf Spoor 2 vzw i.s.m. Localtomorrow NV en gemeente Hamme 

Subsidiebedrag: 20 000 EUR

Een belangrijk aspect van online shoppen is het afhalen of leveren van producten. Vanuit deze probleemstelling is een samenwerkingsmodel opgezet: wie online een bestelling plaatst, kan de goederen gratis thuis laten leveren. Spoor2 zal de levering combineren met transporten die al op de baan zijn. Op die manier zijn de verplaatsingen optimaler en duurzamer.

Het creëren van prototypes voor circulaire babyspullen, uit afvalstromen of overschotten textiel en hout

Projectindiener: Mic Mac Minuscule BVBA i.s.m. Beleven BVBA, Atelier Watt en Een Hart voor Vluchtelingen vzw

Subsidiebedrag: 20 000 EUR

De vier partners in het samenwerkingsverband hebben een passie voor circulaire economie: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. De partners werken vanuit hun sterktes (kennis van de babymarkt en regelgeving, technische vaardigheid in hout en textiel, design) samen om een circulaire collectie aan babyartikelen te ontwerpen, te produceren en te vermarkten.

Compaan Comfort Food

Projectindiener: Con Brio vzw i.s.m. KokkerELLEN

Subsidiebedrag: 20 000 EUR

De cateringafdeling van de sociale werkplaats Con Brio vzw zal, in co-creatie met bestaande en potentiële klanten, een aanbod van artisanale convenience producten (producten die al een bepaalde fase van voorbereiding hebben doorlopen) ontwikkelen.

Reguliere partner in het project is KokkerELLEN, een cateringbedrijf in Gent, dat vanuit de kennis en ervaring van haar eigen werking en behoeften deze productontwikkeling zal coachen en begeleiden.

Vol+Maakt

Projectindiener: Stad Gent i.s.m. MOM, Labeur, Aber, Ateljee, Caster Vermoortele en Sep Verboom, Compaan 

Subsidiebedrag: 9 150 EUR

Een samenwerkingsmodel wordt ontwikkeld tussen de sociale en reguliere economie in functie van het bereiken van nieuwe afzetmarkten voor de ontwikkeling en verkoop van designproducten. 
Door kennisoverdracht en via extern advies wordt de sociale economie geprofessionaliseerd op vlak van productiesnelheid, materiaalgebruik, ontwikkeling en afwerking van nieuwe producten, bekendmaking en marktpositionering en logistiek.

Oproep 2018 voor projecten 2019

Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van maximaal 20 000 EUR. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale economie-onderneming.

Projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …

Indienen kan tot 30 september.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor economie: “Belangrijk is dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit de sociale economie de handen in elkaar slaan en samen een hefboom creëren in ondernemerschap. Hiermee willen we sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven. De lopende projecten zijn hiervan het voorbeeld”

Het volledige reglement en het aanvraagformulier is hier terug te vinden.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent