8 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap

De Provincie Oost-Vlaanderen kent 34 255 EUR toe aan projecten die zich engageren om de internationale solidariteit tussen Oost-Vlamingen en mensen in het Zuiden te vergroten. 

Samen bereiken we meer

De projecten motiveren Oost-Vlamingen om wereldburgers te worden. Dit ben je als je erin slaagt om verbanden te leggen tussen jezelf en de andere, of die nu dichtbij woont of veraf. Om dit te bereiken, organiseert een project één of meerdere laagdrempelige activiteiten om het brede publiek kennis te laten maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. Zo wil de Provincie het draagvlak voor internationale solidariteit vergroten.

“We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.                       

8 Oost-Vlaamse projecten

De middelen worden verdeeld over 8 projecten, verspreid over de provincie, om zoveel mogelijk Oost-Vlamingen te bereiken:

  • 6 100 EUR aan de gemeente De Pinte voor het project ‘Dag van het WERELDpark’
  • 3 900 EUR aan de stad Eeklo voor een project rond de duurzame ontwikkelingsdoelen
  • 1 650 EUR aan de vzw Giesbaergske Koleuren Gazette uit Geraardsbergen voor diverse wereldburgeractiviteiten
  • 4 500 EUR aan de vzw Climaxi uit Herzele voor het filmproject ‘Duurzame voeding in een mondiale context’
  • 5 200 EUR aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale solidariteit van Lokeren voor het traject ‘Fair Trade & Duurzame Ontwikkeling’
  • 2 505 EUR aan de vzw Home A. Verburght uit Nevele voor een sector overschrijdende samenwerking rond wereldburgerschap
  • 5 400 EUR aan de vzw Anamma uit Sint-Amandsberg voor wereldburgerschap activiteiten op het Copacobana festival
  • 5 000 EUR aan de Intergemeentelijke Fair Trade Werkgroep Wetteren/Laarne voor hun FAIRstival en aansluitende activiteiten

Meer info over de projecten vind je hier.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid, Provincie Oost-Vlaanderen - Wereldcentrum
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid, Provincie Oost-Vlaanderen - Wereldcentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent