Skip to Content

7 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap en mondiale solidariteit

De deputatie kent 33 000 EUR toe aan projecten waarbij lokale besturen samen met scholen of lokale organisaties inzetten op sensibilisering rond mondiale solidariteit. 

Samen bereiken we meer

De gesubsidieerde projecten organiseren laagdrempelige activiteiten om het brede publiek kennis te laten maken met het belang van een lokaal mondiaal beleid. De projecten zijn steeds het resultaat van een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers…

"Het is belangrijk dat lokale besturen duurzame en kwaliteitsvolle beleidskeuzes maken én daarbij de burgers actief betrekken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit

7 Oost-Vlaamse projecten

De 7 projecten zijn verspreid over de provincie om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

  • 5 000 EUR voor het Priester Daens College, de vereniging Shaheed Herman Raschaert Vrienden en de stad Aalst die samen een schooltraject rond India uitwerken, op maat van het technisch en beroepsonderwijs.
  • 5 000 EUR voor de gemeente De Pinte die samen met de GROS en lokale scholen een werkweek organiseert rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Voor het brede publiek is er de Dag van het (Wereld)Park in het teken van mondiale thema’s en de SDG’s.
  • 5 000 EUR voor de interlokale vereniging van Deinze en Lievegem voor een educatief project rond hun stedenband met KeMoPoDi in Senegal.
  • 5 000 EUR voor ‘tZitemzo, wijkcentrum De Kring, De Verstelling en de stad Eeklo voor een mediatraject op maat van tieners rond kinderrechten hier en elders in de wereld.
  • 7 000 EUR voor de stad Gent die i.s.m. Kunstencentrum Vooruit en Studio Globo een traject uitwerkt rond dekolonisatie. Voor scholen wordt een educatief traject ‘Sporen van kolonisatie’ voorzien.
  • 3 000 EUR voor de stad Geraardsbergen i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen & Dender en de lokale Oxfam Wereldwinkel voor een activiteitentraject rond wereldburgerschap naar bepaalde kansengroepen.
  • 3 000 EUR voor de gemeente Kruibeke die opnieuw het ‘Reisbureau Uminsi’ organiseert. Een mondiaal traject met diverse activiteiten i.s.m. de Mondiale Raad en het OCMW.

Meer informatie over de toegekende projecten vindt u als bijlage.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent