7 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor werking rond wereldburgerschap

De deputatie kent 35 628 EUR toe aan projecten die inspanningen leveren om mondiale solidariteit te vergroten door van Oost-Vlaamse inwoners wereldburgers te maken.

Samen bereiken we meer

De gesubsidieerde projecten organiseren laagdrempelige activiteiten om het brede publiek kennis te laten maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. De projecten zijn steeds het resultaat van een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers, …

 

“We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen.”, aldus gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor mondiale solidariteit.

 

7 Oost-Vlaamse projecten

De 7 projecten zijn verspreid over de Provincie om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

  • 7 000 EUR aan de gemeente De Pinte voor de organisatie van ‘de Dag van het Park’ en ‘de Wereldweek’.
  • 7 000 EUR aan De Verstelling vzw uit Eeklo voor een bewustmakingstraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  • 5 000 EUR aan Vrede vzw uit Gent voor een reeks activiteiten rond duurzame vrede anno 2018.
  • 1 500 EUR aan de Chiro uit Gontrode voor de organisatie van OZON, een mundo-ecologisch festival.
  • 5 000 EUR aan de gemeente Kruibeke voor het project ‘Het reisbureau’ met activiteiten in het teken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  • 6 628 EUR aan de Vereniging Lokaal Mondiaal Beleid in de Lowazone voor het organiseren van een reeks activiteiten naar aanleiding van het tienjarig partnerschap met gemeenten in Senegal.
  • 3 500 EUR aan de gemeente Waasmunster voor de organisatie van een Fair Food Beurs in een mondiale context.

Meer informatie over de toegekende projecten vindt u in bijlage.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking, Toerisme en Wonen
Peter Brabandt educatief medewerker Mondiale Solidariteit
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking, Toerisme en Wonen
Peter Brabandt educatief medewerker Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent