Skip to Content

650 leerlingen uit Eeklo verzamelden creatieve ideeën voor het klimaatactieplan van de stad tijdens het Klimaatcafé XL

27 april 2017 - Sporthal Eeklo, Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

In de grote sporthal gaven 650 laatstejaars scholieren uit de drie secundaire scholen van Eeklo het beste van zichzelf. Een namiddag lang brainstormden ze met- bekende en onbekende – leeftijdsgenoten over dromen, acties en ideeën om van Eeklo een klimaatgezonde stad te maken in 2030.

Hoe ging het klimaatcafé voor scholieren concreet in zijn werk

Het klimaatcafé werd ontworpen met de hulp van enkele enthousiaste leerkrachten en leerlingen. Na een inspirerende inleiding en een droomoefening, konden de leerlingen in diverse groepjes van 8 nadenken en discussiëren over de stad van de toekomst. Welke concrete acties moeten ondernomen worden door de stad? Wat kunnen wij zelf ondernemen? Elke groep plaatste tot slot hun beste idee op de facebookpagina van ‘Klimaatgezond Eeklo’. Uit al deze ideeën wordt het beste of gekste idee gekozen. Het winnende groepje krijgt hierbij de unieke kans om een Eeklose windturbine tot in de gondel te beklimmen. Daarnaast kunnen zij hun idee verder toelichten in een brainstormsessie met de burgemeester en zijn medewerkers.

Een participatieve campagne voor een Klimaatgezond Eeklo in 2030

Op dinsdag 29 november 2016 ondertekende Eeklo het Europese Burgemeestersconvenant. De stad engageert zich zo bij Europa om tegen 2030 minstens 40 % minder CO² uit te stoten op het eigen grondgebied. Zo helpen ondertussen ruim 7000 Europese steden en gemeenten om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen werkt de stad aan een actieplan voor een klimaatgezond Eeklo. Daarin staan maatregelen om C0² te besparen in alle sectoren (klimaatmitigatie). Maar ook maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit, zoveel mogelijk te temperen (klimaatadaptatie).

Het stadsbestuur besliste om deze enorme uitdaging niet alleen aan te gaan, maar om de hulp in te roepen van zoveel mogelijk burgers, groepen en organisaties in de stad.

De gezinnen, het transport, de economie en handel, onze diensten… iedereen is verantwoordelijk voor een stuk van de uitstoot in Eeklo. Door inwoners en organisaties zelf mee aan acties te laten schrijven, maken we een voller en beter klimaatactieplan én realiseren we meteen het draagvlak en enthousiasme voor de uitvoering ervan.

 

Bob D’Haeseleer, schepen voor jeugd en duurzaamheid

Om deze samenwerking tussen stad en bevolking te realiseren, heeft de stad samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap een participatietraject op poten gezet.

Ondertussen zit al drie kwart van de Oost-Vlaamse gemeenten op de boot van het Burgemeestersconvenant. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt hen actief bij de opmaak en uitvoering van klimaatplannen. We proberen om burgers, bedrijven en verenigingen daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Zelfs beste expert schrijft niet zomaar een goed klimaatactieplan voor een stad. De kennis van onze Oost-Vlaamse burgers werkt! Het zou zonde zijn om dat niet benutten.

 

Peter Hertog, gedeputeerde voor Energie

Eind 2016 werd de klimaatcampagne op gang getrokken met een reeks lezingen en filmvoorstellingen over het thema. Tijdens 3 klimaatcafés in februari en maart formuleerden burgers en vertegenwoordigers van lokale organisaties meer dan 100 creatieve ideeën om van Eeklo een klimaatgezonde stad te maken in 2030. Heel wat ideeën werden door het studiebureau Zero Emission Solutions nagerekend naar hun CO² -impact en maken kans om in het klimaatplan van de stad opgenomen te worden.

Het klimaatcafé voor de jeugd vormt het voorlopige sluitstuk van deze participatiecampagne.

Het is van vitaal belang dat we de toekomstige generaties mee hebben in dit belangrijke verhaal. Zij zullen samen met ons de grootste klimaatinspanningen moeten leveren voor de komende decennia. Daarom wilden we absoluut een apart klimaatcafé voor jongeren. Op vraag van het Provinciaal Technisch Instituut, het Koninklijk Atheneum GO! en het College O.-L.-V.-ten-Doorn – hebben we dit open getrokken naar alle zesde- en zevendejaars van de drie scholen. Het was een boeiend en uniek evenement, waar we als stad veel uit kunnen leren.

 

Burgemeester Koen Loete

Benieuwd naar het resultaat? Je vindt alle ideeën van dit Klimaatcafé XL op www.facebook.com/KlimaatgezondEeklo

De opmaak van het klimaatactieplan ‘Naar een Klimaatgezond Eeklo’ is een samenwerking tussen de stad Eeklo en Provincie Oost-Vlaanderen. Voor het participatietraject werd samengewerkt met Oost-Vlaanderen Energielandschap en de participatie-experten van Levuur.

Contacteer ons
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar Eeklo
Stef Devos Participatiemedewerker Oost-Vlaanderen Energielandschap
Veerle Vernaeve Communicatie- en informatiecoördinator Eeklo
Koen Loete Burgemeester Eeklo
Bob D’Haeseleer Schepen van duurzaamheid Eeklo
Dirk Van de Velde Schepen van milieu Eeklo
Peter Hertog Gedeputeerde voor energie Provincie Oost-Vlaanderen
Ben Caussyn Omgevingsambtenaar Eeklo
Stef Devos Participatiemedewerker Oost-Vlaanderen Energielandschap
Veerle Vernaeve Communicatie- en informatiecoördinator Eeklo
Koen Loete Burgemeester Eeklo
Bob D’Haeseleer Schepen van duurzaamheid Eeklo
Dirk Van de Velde Schepen van milieu Eeklo
Peter Hertog Gedeputeerde voor energie Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent