61ste Erfgoedsprokkel vertelt verhaal van Filips van Montmorency

In de sporen van Filips van Montmorency, graaf van Horn in Deinze en het Land van Nevele

Maandag 27 mei 2024 - Op zondag 26 mei werd in Deinze de 61ste Erfgoedsprokkel ​ van de Provincie Oost-Vlaanderen voorgesteld. Die vertelt het verhaal van Filips van Montmorency, die 500 jaar geleden werd geboren in het kasteel van Ooidonk, via een fietstocht van 27 km.

In de publicatie maakt je kennis met de historische figuur van Filips van Montmorency, heer van Nevele en Weert, graaf van Horn. Filips zag vermoedelijk het levenslicht in het kasteel van Ooidonk. Het was in elk geval de plek waar hij zijn eerste levensjaren doorbracht en later vaak verbleef. Dankzij de schoolboeken kennen we hem als deel van een onlosmakelijk duo: ‘Egmont en Horn’, maar voor Deinze en het Land van Nevele is hij meer dan dat; een figuur die mee vormgaf aan de geschiedenis van de regio.

Filips dankt zijn plek in onze geschiedenisboeken aan zijn rol tijdens de rumoerige periode onder de hertog van Alva en zijn terechtstelling op de Brusselse Grote Markt. Maar meer dan een regel in de vaderlandse geschiedenis of een standbeeld in een Brussels parkje, liet Filips ook sporen na in zijn geboortestreek.

Fietstocht langs plekken met een verhaal

De Erfgoedsprokkel neemt je mee op een fietstocht van 27 km in het land van Nevele. De auteurs van de publicatie zijn André Bollaert (ere-voorzitter Erfgoedvereniging Land van Nevele) en Luc Bauters (voorzitter van Dunsa, kring voor geschiedenis, kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek). Zij laten je kijken naar het landschap en het erfgoed van vandaag, wijzen ons de sporen van dit verleden en vertellen de verhalen die Filips van Montmorency levendig maken.

Op verschillende plekken in Vosselare, Nevele, beide Leernes en Sint-Martens-Latem ontdek je zowel bekende monumenten met een bijzonder verhaal als minder bekende plekjes, die hun band met de geschiedenis soms enkel maar prijsgeven door de naamgeving. Want wie weet nog dat er op 'de Ijsput' eigenlijk geen ijs stond en bij er bij 'het Eeksken’ geen eikenbomen te bekennen zijn? Wat achter die plaatsnamen dan wel schuil gaat, ontdek je in de Erfgoedsprokkel.

“Als provinciebestuur vinden we het belangrijk dat ons erfgoed op een actuele manier betekenis krijgt voor de geïnteresseerden van vandaag. Deinze en het Land van Nevele is bekend voor de grote schilders van de Latemse School, het prachtige landschap van de Leie ... maar er is zo veel meer. Ons erfgoed is een bijna onuitputtelijke bron van verhalen. Met deze Erfgoedsprokkel ontdek je een nieuwe laag in dit erfgoedrijke landschap, hoe ons verleden doorleeft tot vandaag en onze leefwereld nog steeds mee vorm geeft.” ​

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De erfgoedsprokkel 'In de sporen van Filips van Montmorency, Deinze en het Land van Nevele' kan je gratis vinden bij Toerisme Deinze. Je kan de erfgoedsprokkels ook downloaden via de provinciale website: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Serge Migom directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent