6 Vlaamse parlementsleden bezoeken arbeidszorginitiatief De Variatie van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas

Vrijdag 17 maart 2017 — Momenteel zijn 6 781 Vlamingen actief in arbeidszorg. Op vrijdag 17 maart 2017 vond in alle Vlaamse provincies een werkbezoek plaats aan zo’n arbeidszorginitiatief. Bedoeling was beleidsmakers vertrouwder te maken met arbeidszorg. In Oost-Vlaanderen kreeg De Variatie van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas bezoek van gedeputeerde Eddy Couckuyt samen met parlementsleden Sabine Vermeulen (NV-A), Miranda Van Eetvelde (NV-A), Koen Daniëls (NV-A), Ingeborg De Meulemeester (NV-A), Bart Vanmalderen (sp.a) en Jos De Meyer (CD&V).

“Heel wat mensen willen werken, maar kunnen niet omwille van persoonlijke of maatschappelijke redenen. Een arbeidszorginitiatief komt hieraan tegemoet. Het is een plaats voor mensen die behoefte hebben aan een combinatie van arbeid en zorg”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Werken naar een betaalde job

In de Variatie, deelwerking van Den Azalee, is er plaats voor 20 voltijdsequivalenten. Op dit moment werken er 45 arbeidszorgmedewerkers. Deze medewerkers krijgen begeleiding op maat om te kunnen participeren aan het werkleven; dit kan in 4 vormen: atelierwerk, stage in de sociale werkplaats, inclusie in de sociale werkplaats en trajecten in functie van doorstroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het atelier voor speelgoedsortering, de cafetaria van De Kringwinkel, het kringloopcentrum, het hout- en meubelatelier, het sociaal restaurant, de herstelplaats van fietsen en elektrische toestellen of andere sociale werkateliers. Voor de meeste mensen is arbeidszorg een eindinitiatief. Voor anderen is het dan weer een tussenstap naar betaalde arbeid. Toch blijft deze laatste stap zeer moeilijk. Arbeidszorg is essentieel om de drempels weg te werken waarmee arbeidszorgmedewerkers kampen. 

Zo getuigt ook arbeidsmedewerker Christophe uit Moerbeke-Waas over zijn ervaring:

“Dankzij arbeidszorg ben ik na een lange periode van werkloosheid terug in een ritme van werken gebracht. Hier kom ik terug onder de mensen. Ik ben traag maar hier kan ik mijn grenzen verleggen om in de toekomst te solliciteren.”

Theorie en praktijk

Sinds april 2014 is er een wettelijk kader voor deze arbeidszorg. Het decreet is goedgekeurd, maar de uitvoeringsbesluiten laten nog op zich wachten. Met dit werkbezoek vragen alle Vlaamse Provincies aan de parlementsleden om bij deze uitvoering rekening te houden met de realiteit van de werkvloer.

 

Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn at Provincie Oost-Vlaanderen
Gerda Huygebaert directie Welzijn at Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Maris De Variatie