6 Vlaamse parlementsleden bezoeken arbeidszorginitiatief De Variatie van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas

Momenteel zijn 6 781 Vlamingen actief in arbeidszorg. Op vrijdag 17 maart 2017 vond in alle Vlaamse provincies een werkbezoek plaats aan zo’n arbeidszorginitiatief. Bedoeling was beleidsmakers vertrouwder te maken met arbeidszorg. In Oost-Vlaanderen kreeg De Variatie van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas bezoek van gedeputeerde Eddy Couckuyt samen met parlementsleden Sabine Vermeulen (NV-A), Miranda Van Eetvelde (NV-A), Koen Daniëls (NV-A), Ingeborg De Meulemeester (NV-A), Bart Vanmalderen (sp.a) en Jos De Meyer (CD&V).

“Heel wat mensen willen werken, maar kunnen niet omwille van persoonlijke of maatschappelijke redenen. Een arbeidszorginitiatief komt hieraan tegemoet. Het is een plaats voor mensen die behoefte hebben aan een combinatie van arbeid en zorg”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Werken naar een betaalde job

In de Variatie, deelwerking van Den Azalee, is er plaats voor 20 voltijdsequivalenten. Op dit moment werken er 45 arbeidszorgmedewerkers. Deze medewerkers krijgen begeleiding op maat om te kunnen participeren aan het werkleven; dit kan in 4 vormen: atelierwerk, stage in de sociale werkplaats, inclusie in de sociale werkplaats en trajecten in functie van doorstroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het atelier voor speelgoedsortering, de cafetaria van De Kringwinkel, het kringloopcentrum, het hout- en meubelatelier, het sociaal restaurant, de herstelplaats van fietsen en elektrische toestellen of andere sociale werkateliers. Voor de meeste mensen is arbeidszorg een eindinitiatief. Voor anderen is het dan weer een tussenstap naar betaalde arbeid. Toch blijft deze laatste stap zeer moeilijk. Arbeidszorg is essentieel om de drempels weg te werken waarmee arbeidszorgmedewerkers kampen. 

Zo getuigt ook arbeidsmedewerker Christophe uit Moerbeke-Waas over zijn ervaring:

“Dankzij arbeidszorg ben ik na een lange periode van werkloosheid terug in een ritme van werken gebracht. Hier kom ik terug onder de mensen. Ik ben traag maar hier kan ik mijn grenzen verleggen om in de toekomst te solliciteren.”

Theorie en praktijk

Sinds april 2014 is er een wettelijk kader voor deze arbeidszorg. Het decreet is goedgekeurd, maar de uitvoeringsbesluiten laten nog op zich wachten. Met dit werkbezoek vragen alle Vlaamse Provincies aan de parlementsleden om bij deze uitvoering rekening te houden met de realiteit van de werkvloer.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Gerda Huygebaert directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Maris De Variatie
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Gerda Huygebaert directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Maris De Variatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent