6 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor werking rond wereldburgerschap

De deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen kent 24 762 EUR toe aan 6 projecten die inspanningen leveren om mondiale solidariteit te vergroten. Dit bedrag komt bovenop de subsidie van 35 628 EUR die de deputatie in maart 2018 toekende aan 7 andere Oost-Vlaamse projecten. Met deze middelen proberen de organisaties echte wereldburgers te maken van Oost-Vlamingen.

Samen bereiken we meer

De gesubsidieerde projecten organiseren laagdrempelige activiteiten om het brede publiek kennis te laten maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. De projecten zijn steeds het resultaat van een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers, …

“We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen.”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Mondiale Solidariteit.

6 Oost-Vlaamse projecten

De 6 projecten zijn verspreid over de Provincie om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

  • 5 000 EUR aan de gemeente Berlare voor de organisatie van het Fair Food Feest en het Wereldcafé.
  • 5 000 EUR aan de stad Eeklo voor een scholenproject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
  • 3 000 EUR aan vzw Ecorisa in Gent voor het jongerenproject ‘Filmburger’.
  • 2 000 EUR aan Koleuren Gazette in Geraardsbergen voor de ondersteuning van diverse interculturele activiteiten voor vrouwen.
  • 5 000 EUR aan vzw Anamma uit Sint-Amandsberg voor een aanbod van activiteiten rond wereldburgerschap op het Copacobana festival.
  • 4 762 EUR aan de GROS van Wetteren voor het organiseren van ‘Kleur in ’t Park’.

Meer informatie over de toegekende projecten vindt u in bijlage.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Mondiale Solidariteit
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid, directie Wonen en Mondiale Solidariteit
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Mondiale Solidariteit
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid, directie Wonen en Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent