55ste Erfgoedsprokkel gewijd aan Sint-Pieterskerk in Olsene

Op vrijdag 8 september, aan de vooravond van het Open Monumentenweekend, werd in Olsene de 55ste Erfgoedsprokkel ‘Sint-Pieterskerk Olsene Zulte’ voorgesteld.

Oude kerk

De oudste kerk van Olsene stond niet op de huidige locatie, maar bij de bocht van de Leie. Hier bevindt zich nog het oude kerkhof en daar rond was het oude dorpscentrum gelegen. Vanaf de 19de eeuw wonnen verkeers- en spoorwegen aan belang. Daarom werd het dorpscentrum van Olsene meer oostwaarts gelegd. De oude kerk werd in 1880 gesloopt en in het nieuwe centrum werd de Sint-Pieterskerk in neogotische stijl opgetrokken.

Relatie kerk en kasteel

De verhalen over de huidige kerk en de oude kerk zijn talrijk. Ze vertellen meer over de geschiedenis van Olsene, het dorp tussen kerk en kasteel. Dat kasteel kan trouwens ook worden gelinkt aan tal van relicten die in deze kerk terug te vinden zijn. Zo herinneren de rouwborden nog aan de familie Piers de Raveschoot, die eigenaar bleef van het kasteeldomein tot 2002.

“Elk relict kent zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis. Het mag dan ook niet verwonderen dat men in Olsene interesse toonde om al deze kennis van de Sint-Pieterskerk te bundelen in een Erfgoedsprokkel, het 55ste deel in de succesrijke reeks van de Provincie Oost-Vlaanderen.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Erfgoedsprokkel

Deze nieuwste Erfgoedsprokkel kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Provincie, de Geschied- en Heemkundige kring van Zulte, de Parochie in Zulte, de kerkfabriek Sint-Pieter Olsene en de Cultuurregio Leie-Schelde. 

De Erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures met een plattegrond of wandelparcours. Het zijn echte gidsen met alle interessante weetjes over een gebouw of site en ze zetten het Oost-Vlaamse erfgoed in de kijker.

De Erfgoedsprokkel kan je gratis vinden achteraan in de kerk. Je kan de erfgoedsprokkels ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent