52ste Erfgoedsprokkel gewijd aan Hof ten Dijke in Lebbeke

Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Lebbeke en Heemkring Lebbeke vzw stellen de 52ste Erfgoedsprokkel voor, deze keer over ‘Hof ten Dijke Lebbeke'.

"Ik groeide op in Lebbeke, maar het was pas tijdens de coronacrisis dat ik Hof ten Dijke ten volle ontdekte. Ik wandelde er vaak en zag er verschillende passies van mij samen komen: de geschiedenis van de site was de inspiratie voor de inrichting van de ruimte tot een ontspannende ontmoetingsplek. Het verheugt me dan ook enorm dat we dit vanuit de Provincie eens te meer kunnen ondersteunen, deze keer met een Erfgoedsprokkel. Deze erfgoedparel tip ik je maar wat graag!

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Een van de oudste plaatsen van Lebbeke

De plek in de oksel van de Klein Antwerpenstraat en de Kakemanstraat is een van de oudste plaatsen van Lebbeke. Hier bevond zich ooit een van de twaalf omwalde hoeves die aan de basis lagen van de latere gemeente: Hof ten Dijke.

Hof ten Dijke werd al genoemd in historische bronnen uit 1365. We zien de vier kenmerkende elementen van een walgrachtsite: de gracht, het eiland, de toegangsbrug en de bebouwing. De hoeve verdween in de 18de eeuw. Later werd ook de gracht gedeeltelijk gedempt.

Geschiedenis als inspiratie voor inrichting

Door de nieuwe inrichting van de site komen de vier kenmerkende elementen weer helemaal tot leven. De uitgegraven poel en walgracht zijn weer een biotoop voor planten en dieren. In het middelpunt van de vernieuwde gracht ligt een eilandje dat toegankelijk is via een houten brug. Op het eiland vinden we het kunstwerk ‘Sentinel’ van Will Beckers als knipoog naar het torentje van de hoeve.

Wandeling

Hof ten Dijke ligt in het natuurgebied Heistergem. Een uitgestippelde wandeling voert je langs verschillende historische landschapselementen zoals knotwilgen, poelen, begrazingszones, hooilanden, een knuppelpad en een dijkwandelpad tussen een oude populierendreef. Je ontdekt er ook meer over de vlasputten die hier ooit aanwezig waren.

Deze wandeling is opgenomen in de nieuwe Erfgoedsprokkel die het verhaal vertelt van deze plek, met prachtige oude kaarten en illustraties. Je komt meer te weten over de legende van de ‘Twaalf geslachten’, over de talrijke sporen in het landschap van deze verschillende historische sites met walgrachten, over het natuurgebied en uiteraard over verleden, heden en toekomst van Hof ten Dijke, waar landschap, natuur en erfgoed samenkomen.

Gratis af te halen in bibliotheek Lebbeke

Ook deze Erfgoedsprokkel brengt bekend - of minder bekend - Oost-Vlaams erfgoed onder de aandacht. De Erfgoedsprokkel ‘Hof ten Dijke Lebbeke’ is gratis verkrijgbaar in de bibliotheek van Lebbeke – het is dan ook een prima leestip – of gratis te downloaden van de provinciale website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent