52% van de gezinnen stapt over na groepsaankoop groene energie

Gezin bespaart gemiddeld 199 euro

De zesde groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen is opnieuw een succes. Van de 68.760 Oost-Vlamingen die zich inschreven, beslisten 35.666 deelnemers (52%) om op het aanbod in te gaan.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie: 

Mee door de groepsaankoop is er een jaar lang 149.936.072 kWh groene stroom verzekerd. Goed voor het milieu, maar ook voor het budget. Alle deelnemers samen besparen meer dan 7 miljoen Euro.

Gemiddelde besparing overgestapte gezinnen: 199 euro

De samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen vormde een sterke uitgangspositie naar de markt, waardoor men scherpe prijzen kon bedingen.

  • Voor de combinatie elektriciteit en gas bood Elegant de gezinnen de laagste prijs, met een gemiddelde besparing van 323 euro (*).
  • Voor elektriciteit alleen kunnen de gezinnen gemiddeld 112 euro (*) besparen bij ENGIE Electrabel.

Alle deelnemers kregen een persoonlijk overzicht van hun besparing.

Gemiddelde besparing overgestapte bedrijven: 301 euro

Bij de veiling voor bedrijven bood ENGIE Electrabel een besparing van gemiddeld 449 euro (*) voor de combinatie van elektriciteit en gas en 229 euro (*) voor alleen elektriciteit. Voor beide provincies samen schreven meer dan 6.770 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in, 54% daarvan maakte ook effectief de overstap naar een nieuw, groen contract.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Deze groepsaankoop sluit aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

Meer info

Voor meer informatie kan men terecht bij de gratis infolijn 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur) of groenestroom@oost-vlaanderen.be.

(*) De gemiddelde besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs die de vijf grotere energieleveranciers (ENGIE Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor een vergelijkbaar energieaanbod. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen zijn hier niet in meegewogen, omdat deze voor alle energiecontracten bij alle leveranciers gelijk zijn en niet door een leverancier kunnen worden beïnvloed.

 

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent