Skip to Content

5 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap

De Oost-Vlaamse deputatie kent 17 000 EUR toe aan projecten die inspanningen leveren om van Oost-Vlaamse inwoners wereldburgers te maken. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt met de subsidie zowel lokale als bovenlokale initiatieven.

Samen bereiken we meer

De gesubsidieerde projecten organiseren laagdrempelige activiteiten om het brede publiek kennis te laten maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. De projecten zijn steeds het resultaat van een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers, ....

“We willen onze provinciegenoten gevoelig maken voor de problemen van het Zuiden en voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. We doen dit onder meer door laagdrempelige initiatieven financieel te ondersteunen,” aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Oost-Vlaamse projecten

Volgende 5 Oost-Vlaamse projecten ontvangen middelen:

  • Gemeente Berlare ontvangt 3 000 EUR subsidie voor de organisatie van een Werelds Fair Food Festival. Tijdens het festival zet Berlare haar partnerschap met de gemeente Rio Verde uit Ecuador én fairtrade in de kijker. Berlare richt zich bij de organisatie van dit festival ook tot de buurgemeenten.
  • Vzw Ecorisa uit Gent ontvangt 3 000 EUR subsidie voor het project Filmburger Wereldburgerschap. Met dit project wil de vzw de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bekend maken bij jongeren tussen 11 en 15 jaar uit Gent.
  • De gemeente Lede ontvangt 3 000 EUR subsidie voor de organisatie van informatieve workshops rond mondiale solidariteit tijdens Café Del Mundo. Door de workshops te koppelen aan het al bestaande Café Del Mundo, zet Lede wereldburgerschap en fairtrade gedurende het volledige jaar in de kijker.
  • De gemeente Merelbeke ontvangt 5 000 EUR subsidies voor het project ‘mobiel inleefatelier’ rond het partnerschap in Benin. De Provincie subsidieerde dit project ook in 2018. Na een succesvolle evaluatie plant Merelbeke een uitbreiding van dit project van het lager naar het secundair onderwijs (ASO, TSO & BSO). De subsidie wordt gebruikt om begeleidend educatief lesmateriaal te ontwikkelen zodat de leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen.
  • Vzw Anamma uit Gent ontvangt 3 000 EUR subsidie voor het uitwerken van inleefmomenten rond duurzaamheid op het Copacobana festival in Sint-Amandsberg. De vzw wil zo de bezoekers van het festival sensibiliseren om zélf hun steentje bij te dragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt dienst Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt dienst Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent