Skip to Content

48ste erfgoedsprokkel neemt je mee langs natuur en erfgoed in Munte (Merelbeke)

Natuur en erfgoed, dat zijn de ingrediënten van de 48ste Erfgoedsprokkel die Provincie Oost-Vlaanderen uitgeeft in samenwerking met IOED Viersprong, gemeente Merelbeke en vzw UitMUNTEnd.

"Een kerk op een heuvel, een café, wat huizen en de obligate kasseien: dat is Munte op het eerste gezicht. Maar Munte is meer dan dat! Een erfgoedwandeling doorheen het centrum van Munte toont gevarieerde sporen van het verleden. Een nieuwe Erfgoedsprokkel leidt je langs verschillende locaties uit verschillende tijden."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Op toeristisch vlak hoort Munte onder ‘Scheldeland’, tegelijk ligt het op één van de eerste glooiingen van de Vlaamse Ardennen. Munte lijkt wel een verbindingsteken te zijn tussen beide gebieden. Hoe dan ook, de combinatie natuur – erfgoed heeft hier in Munte een unieke en attractieve waarde.

Vertrek- en aankomstpunt van de erfgoedwandeling is de neoromaanse Sint-Bonifatiuskerk die eigenlijk het centrum is van het ‘nieuwe’, 19de-eeuwse Munte. Het oude, middeleeuwse Munte is terug te vinden op het oude kerkhof langs de Torrekensstraat. Daar werd een grafkapel gebouwd op een vroegere castrale motte waar de heren van Munte in de 11-12de eeuw hun verblijfplaats hadden.

Trage wegen leiden de bezoeker verder langs twee oude hoeves die een nieuw leven kregen. Er is ook aandacht voor het houtig erfgoed langs het traject. Een zeldzame fladderiep en een mooi ontwikkelde okkernoot komen onder meer voor op het parcours. Ook historisch hakhoutbeheer dat resulteert in soms imposante hakhoutstoven, krijgt aandacht. Via enkele bunkers en een kapelletje passeert het traject het imposante kasteel Ter Zinkt en leidt de weg opnieuw naar de Sint-Bonifatiuskerk.

Bezoek zeker het Toeristisch Infopunt in de voormalige pastorie, waar je nog heel wat info kan bekomen over het erfgoed in Munte. De Erfgoedsprokkels zijn gratis te verkrijgen in het Toeristisch Infopunt (Munteplein 6).

Men kan ze ook downloaden via de provinciale website: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent