Skip to Content

3,26 miljoen EUR voor 18 Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2017

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland (PMC) in Oost-Vlaanderen keurde 18 plattelandsprojecten goed.

Deze projecten moeten nog formeel bekrachtigd worden door de bevoegde Vlaams minister van Landbouw. Daarna kunnen ze van start gaan.

De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid.

"De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid."

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland

Cofinanciering projecten

In totaal wordt 3,26 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 1,49 miljoen EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 512 300 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 464 500 EUR.

Lancering nieuwe oproep 2018

Ook in 2018 gaat het Provinciaal Managementcomité Platteland in Oost-Vlaanderen op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten. Het PMC lanceert daarvoor binnenkort een nieuwe oproep voor projecten, die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland.

Plattelandsprojecten 2017-2018

Thema: armoede en welzijn

 • Parochiaal Ontmoetingscentrum De Kepper – Interparochiale Werken Kruishoutem en Ooike vzw
 • Renovatie maalderij Prospersite – Prospersite Onthaalpoort (Beveren)
 • De Kloosterkapel, samenkomen op een unieke locatie in Lembeke – Gemeente Kaprijke
 • Dorpshuis in de pastorietuin te Ouwegem – Gemeente Zingem
 • Brugfiguur in de strijd tegen onderbescherming en kinderarmoede – Stad Eeklo
 • Huistaakbegeleiding – OCMW Erpe-Mere
 • Rechtenonderzoek – OCMW Ninove
 • Scheldepromenade Wichelen – Gemeente Wichelen
 • Gek op groen – Gemeente Maldegem
 • Multifunctionele invulling plein Scheldebrugstraat – Gemeente Wichelen
 • Inrichten ontmoetingsplaats op voormalig stationsplein – Gemeente Wachtebeke
 • Groene buurtsite dorpskern Deftinge – Gemeente Lierde
 • Groenplan Kallo: speelnatuur als ontmoetingsruimte – Gemeente Beveren

 

Thema: erfgoed en toerisme

 • Meetjeslandse Meesters - COMEET
 • Vuur doet leven – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • Toerismeboeren – Plattelandscentrum Meetjesland

 

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

 • Van aren lezen naar samen (w)eten: minder voedselverspilling in het Meetjesland – Natuurpunt en Partners Meetjesland
 • Aanleg eerste vulplaats – Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
 • Hernieuwbare energie in Wase velden en steden - Interwaas

 

Raadpleeg hier alle informatie per project.

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent