Skip to Content

30ste Erfgoedsprokkel gewijd aan Sint-Corneliuskerk in Aalter

Zaterdag 19 september 2020 stelt de Provincie Oost-Vlaanderen haar 30ste Erfgoedsprokkel voor. Deze plaatst de Sint-Corneliuskerk in Aalter in de schijnwerpers. De kerk, met een geschiedenis van meer dan tien eeuwen, herbergt talrijke merkwaardige kunstzinnige objecten.

De sprokkel is vanaf 19 september gratis te verkrijgen bij een bezoek aan de kerk en kan ook gedownload worden van de website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

"De Erfgoedsprokkels zijn brochures met een plattegrond, die in tekst en beeld inzoomen op het erfgoed van een bepaalde plek. De Provincie maakt ze in samenwerking met een lokale partner. Deze keer met Germain Malfrère, voorzitter van de kerkfabriek en van de Sint-Corneliusgilde, naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de gilde. De formule slaat aan: sinds 2015 maakten we al 30 Sprokkels. De afgelopen maanden waren er meer dan ooit mensen op de been om hun eigen omgeving te herontdekken. "

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Sint-Cornelius in Aalter

Al in de 9de eeuw stond op deze plek een kerk, toen toegewijd aan Sint-Dionysius, een populaire Karolingische heilige. Het oudste deel aan de huidige kerk is de zuidelijke transeptgevel met veldsteen, die teruggaat tot de 12de -13de eeuw. Zoals bij vele gebedshuizen volgden schade ten gevolge van oorlogen of godsdienstonrusten elkaar op, waarna telkens weer restauraties of aanpassingen gebeurden.

Vanaf de 16de eeuw duikt Sint-Cornelius op. Er was een altaar voor hem en de kerktoren werd bevlagd op zijn feestdag. In de 17de eeuw kon de parochie een echt relikwie van de heilige bemachtigen. Pastoor Baes zorgde ervoor dat een deel van de schedel van de H. Cornelius, met de nodige certificaten, in Aalter belandde. Het was een periode waarin de Sint-Corneliusverering een echte bloei kende. Hij werd aanbeden om ziekte bij mens en dier te vermijden of te genezen.

Neogotische transformatie

De laatste ingrijpende bouwcampagne dateert van 1901 - 1907. De kerk was te klein geworden en de daken waren in slechte staat. Men deed een beroep op architect Jules Goethals uit Aalst, bekend voor verscheidene bouwprojecten in neogotische stijl. Zijn plannen veranderden het uitzicht van de kerk drastisch. Na schade te hebben geleden in WOI werd de kerk terug hersteld aan de hand van de plannen van Goethals.

Zo beschikt Aalter vandaag niet alleen over een imposant gebouw, maar vind je binnenin ook een rijke verscheidenheid aan kunstwerken. De Erfgoedsprokkel van de Provincie leidt je doorheen deze 1000 jaar geschiedenis en laat je kennis maken met al dit moois.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor ruimtelijke planning
Jo Rombouts diensthoofd dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor ruimtelijke planning
Jo Rombouts diensthoofd dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent