Skip to Content

30 september laatste dag om subsidies voor erfgoedprojecten aan te vragen

Maandag 30 september is de laatste dag om een subsidie aan te vragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een erfgoedproject in het voorjaar. Zowel particulieren, overheden, verenigingen als scholen kunnen deze subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het project onroerend erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen in de kijker zet bij het grote publiek.

Zo kreeg tijdens een vorige subsidieronde de dubbeltentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' en 'Neogotiek in het Groot Begijnhof' in het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg 10 000 EUR. Het project 'Oost-Vlaamse Molens verbeeld(t)' dat een fotobestand aanlegt van de nog actieve wind-, water- en rosmolens die de Provincie rijk is, kreeg 4 924 EUR.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor erfgoed: “We ondersteunen al op tal van manieren mensen die voor onroerend erfgoed zorgen. Toch beseffen we dat een financiële bijdrage soms de conditio sine qua non is. En ook daarvoor kan men dan bij de Provincie terecht. Projecten van bovenlokaal belang, die goed in elkaar zitten en die een breder publiek laten kennismaken met ons patrimonium, dat is wat we zoeken.”

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsubsidies

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor erfgoed
Jo Rombouts directie Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor erfgoed
Jo Rombouts directie Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent