Skip to Content

26ste erfgoedsprokkel zet Sint-Martinuskerk Zomergem in de kijker

Vandaag, na de misviering van zondag 30 juni, werd de 26ste erfgoedsprokkel voorgesteld.

Ditmaal komt de Sint-Martinuskerk van Zomergem aan de beurt. De erfgoedsprokkel is vanaf vandaag te verkrijgen bij een bezoek aan de kerk en kan ook gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “Erfgoedsprokkels zijn handige wandelbrochures boordevol erfgoedtoeristische informatie over het onroerend erfgoed in de provincie. Voor de aanmaak van zo’n sprokkel wordt altijd nauw samengewerkt met een lokale partner, die instaat voor tekst en fotomateriaal. De Provincie bedacht het concept en zorgt voor de uitvoering. Met de erfgoedsprokkels willen we het Oost-Vlaams erfgoed zo veel mogelijk in de kijker zetten. Op die manier creëren we een draagvlak voor het behoud van ons Oost-Vlaams onroerend erfgoed.”

Sint-Martinuskerk Zomergem

“De kerk van Zomergem is een waar kunstwerk dat al één van de schoonste en meest bezienswaardige van het Meetjesland mag genoemd worden.” Dit schreef het schepencollege van Zomergem na herstellingswerken aan de kerk in het jaar 1900. Toen had de kerk er al een bewogen geschiedenis opzitten en waren haar beproevingen nog niet voorbij.

Met deze woorden neemt auteur Thomas Vandenbulcke, kunsthistoricus en auteur van de gloednieuwe erfgoedsprokkel, de bezoeker mee op een historische verkenning van het kerkgebouw en zijn inboedel. Na de woelige geschiedenis die het gebouw achter de rug heeft, is het nog steeds één van de mooiste kerken van het Meetjesland.  Ondanks de vele verbouwingen, restauraties en uitbreidingen vormt de architectuur nog steeds een harmonisch geheel. Bij het betreden van de kerk leiden de witte zuilen met de heiligenbeelden de blik direct naar het hoogkoor. Binnenin is mooi beeldhouwwerk te ontdekken van onder meer Aloïs De Beule (Zele 1861-Gent 1935).

De Sint-Martinuskerk van Zomergem is alle dagen open vanaf 9 uur. De kerk wordt gesloten om 17 uur in de winter en om 18.30 uur in de zomer.

Contacteer ons
Annemie Charlier Gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Annemie Charlier Gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent