Skip to Content

2,68 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2018

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen keurde 17 plattelandsprojecten goed. 

De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan.

Na bekrachtiging door de Vlaamse minister van Landbouw kunnen deze projecten van start gaan.

Cofinanciering projecten

In totaal wordt er 2,68 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland.

"De totale cofinanciering bedraagt 1,5 miljoen EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 525 343 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 452 167 EUR."

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en plattelandsbeleid

Plattelandsprojecten 2018-2019

Thema: ondernemen

 • Biobloemen; kleur van op het bioveld tot bij de consument – Proefcentrum voor Sierteelt
 • Tot proffijt van de ghemeensaemhejit – Plattelandscentrum Meetjesland

Thema: armoede en welzijn

 • Bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas – ’t Venneken
 • De kasteelhoeve Poeke omvormen tot educatieve boerderij, ontmoetingscentrum – Gemeente Aalter
 • Project Hof ten Dijke – Gemeente Lebbeke
 • Herinrichting van groene long te Nazareth tot centrale groene zone voor ontmoeting – Gemeente Nazareth
 • Aanleg publieke dorpsweide Gottem – Stadsbestuur Deinze
 • Ontmoetingsplaats waterpark Vliet Boekhoute – vzw Beschermcomité der scoutsgroep Michiel de Ruyter Boekhoute
 • Buitengewoon Bergenmeers – Gemeente Destelbergen
 • Laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland: de missing link – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen

Thema: erfgoed en toerisme

 • Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen - Erfgoed Vlaamse Ardennen
 • Speel- eet- beleef bossen voor Oost-Vlaamse jeugdverblijven – Bos+ Vlaanderen vzw
 • Scheepswerven in beeld – Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Drongengoed op dreef – Regionaal Landschap Meetjesland

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

 • Energiek Landschap Vlaamse Ardennen – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector – Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen

Thema: de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

 • Paard in het landschap – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Raadpleeg hier alle informatie per project. 

Lancering nieuwe oproep 2019

Ook in 2019 gaat het Provinciaal Managementcomité Platteland in Oost-Vlaanderen op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten en lanceert daarvoor in de komende maanden een nieuwe oproep voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland.

 

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent