Skip to Content

2,56 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse LEADER-projecten in 2020

De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in december 2019 in totaal 23 nieuwe plattelandsprojecten goed. De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan.

"Het LEADER-programma investeert 2,56 miljoen EUR in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 1,65 miljoen EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 413 419 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 826 839  EUR."

Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

LEADER-projecten 2020

LEADER Meetjesland

 • Ont-moetingsruimte voor jongeren - Gemeente Evergem
 • UitPas Meetjesland: Verlagen van drempels tot vrijetijdsparticipatie, in de hele regio - Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
 • Vervoerregio met aandacht voor het platteland, van aanbod naar vraag gestuurde mobiliteit op maat - Plattelandscentrum Meetjesland vzw
 • Herbestemming van de kerk van Beke - Kerkfabriek Sint-Maurus in Beke
 • Totem - Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
 • Buurt'punt Kerkbrugge-Langerbrugge - OBRA|BAKEN vzw
 • Samen Lievegem - Zeven kernen, één gemeente - Gemeente Lievegem

LEADER Vlaamse Ardennen

 • Boerkoos - Johan Van Lier
 • 360° open ruimte in de Vlaamse Ardennen - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • De bouwdoos, medicijn voor jouw dorpsplein - SOLVA
 • Het faunahuis - een demonstratieproject voor faunavriendelijk bouwen in de Vlaamse Ardennen - Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus
 • Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
 • Innovatief bezoekersportaal voor kwaliteitsvolle beleving en maatschappelijke Versterking van stilte, rust en ruimte in het stiltegebied dender-mark - Waerbeke vzw
 • De GVR-Vlaamse Ardennen - gemeente Herzele

LEADER Grensregio Waasland

 • De Wase korte keten vormgeven - Plattelandscentrum Meetjesland vzw
 • Inclusieve vrijwillige dagbesteding voor personen met een beperking in ezelopvangcentrum - OC Katrinahof
 • Buren zonder muren - Zorgpunt Waasland
 • Reglement trage wegen - Gemeente Beveren (Waas)
 • Buurtbus - Gemeente Beveren (Waas)
 • Naar een Wase kiem - OCMW Sint-Gillis-Waas
 • Educatief aanbod grenspark Groot-Saeftinghe - Linieland van Waas en Hulst Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid
 • Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede op het platteland - Gemeente Beveren (Waas)
 • Creëren toeristisch knooppunt De Kaai - Gemeente Stekene

Meer info over deze projecten per regio vind je terug in de bijlage. Meer info over deze en andere projecten vind je ook terug op de website van de EU-projectendatabank

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Nicolas Cammaert Coördinator platteland, regio Meetjesland
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Nicolas Cammaert Coördinator platteland, regio Meetjesland
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent