Skip to Content

23 nieuwe LEADER-projecten in Oost-Vlaanderen

De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in februari 2018 in totaal 23 nieuwe plattelandsprojecten goed. 

23 plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf 2018 rekenen op LEADER-subsidies. Het gaat om 10 projecten in de regio LEADER Meetjesland, 6 in LEADER Grensregio Waasland en 7 in regio LEADER Vlaamse Ardennen. De Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen en Europa investeren daarmee in totaal 1 445 592 EUR in het Oost-Vlaamse platteland.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland en Voorzitter Plaatselijke Groep Leader

Goedgekeurde LEADER-projecten 2018

LEADER Meetjesland

 • Co-creatieve ontwikkeling van Natuurlijke Erfgoedroutes in de Meetjeslandse Bosgordel – Bos+ Vlaanderen
 • Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed – Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Educatieve speelzone Drongengoedhoeve - bvba Drongengoedhoeve
 • Onthaalplan landschapspark Drongengoed – Regionaal Landschap Meetjesland
 • Jong geweld in ’t Meetjesland – Regionale Jeugddienst Meetjesland
 • Een wijk op maat - buurtplan Waarschoot – Gemeentebestuur Waarschoot
 • Sociaal makelaars verbinden – Plattelandscentrum Meetjesland
 • Autodelen voor iedereen – Autodelen.net
 • Samen dorpen toekomst geven – Landelijke Gilden
 • Natuur-lijk inclusief ondernemen - Netelvuur

 

LEADER Grensregio Waasland

 • Ruiter- en menroutes Havenland - Gemeente Beveren
 • Verbeterde afzet van hoeveaardappelen - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
 • Inrichting leer- en beleefcentrum KLINGSPOOR - Gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Energie in het Wase landschap – Landelijke Gilden
 • Boerende buurt - Algemeen Boerensyndicaat
 • Lekker lokaal, van boer tot bord - Samen Leven Oost-Vlaanderen

 

LEADER Vlaamse Ardennen

 • Slimme boeren boeren slim - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
 • Beleef(de) plekjes: Adopteer... een nieuwe groene buurt! - Gemeente Oosterzele
 • Populier van Hier - BOS+ Vlaanderen
 • Vandaag werken aan de dorpen van morgen – Provincie Oost-Vlaanderen
 • Draag & Drop in de Vlaamse Ardennen - Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen
 • Boer zoekt buur - Curieus Oost-Vlaanderen
 • Natuureducatieve inrichting en valorisatie van het historisch landschap
 • Leeuwergem - Elene en omgeving - Visual Dimension bvba

 

Raadpleeg online alle informatie per project

 

Cofinanciering voor 23 nieuwe LEADER-projecten

De 23 projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 2 223 987 EUR met een cofinanciering door Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest van telkens 361 398 EUR en een cofinanciering door de Europese Unie van 722 796 EUR.

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Annelies Waegeman Beleidsmedewerker platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Chris Taelman Coördinator platteland, regio Meetjesland
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Annelies Waegeman Beleidsmedewerker platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Chris Taelman Coördinator platteland, regio Meetjesland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent